Tìm kiếm văn bản

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ - viên chức Năm học 2017-2018

BÁO CÁOKết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ - viên chứcNăm học 2017-2018

Số kí hiệu Số: 02/ BC-THPC
Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/10/2018
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Vũ Luận

Nội dung

Thực hiện công văn hướng dẫn số 221/PGD&ĐT-TCCB Quốc Oai ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2018- 2019.
           Căn cứ vào kết quả đạt được và đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học 2017-2018 trường Tiểu học Phượng Cách báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB, CC,VC năm học 2017-2018 với những nội dung cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
 Nhà trường được sự quan tâm  của các  cấp lãnh đạo huyện. Sự  chỉ đạo trực tiếp của  Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phượng Cách, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh xã Phượng Cách, trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3.
 Có chi bộ trong sạch vững mạnh.
 Đội ngũ giáo viên nhà trường đoàn kết, tâm huyết nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng và có tinh thần trách nhiệm cao.
2. Khó khăn:
Trường có nhiều giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy.
Điều kiện đời sống nhân dân còn thấp, nên việc đầu tư cho HS chưa được tốt, còn một số ít phụ huynh chưa thực sự quan tâm chăm lo tới việc học tập của con em mình
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM  HỌC 2017-2018
1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ, không có tình trạng đơn thư.
- Cán bộ giáo viên  làm tốt mối liên hệ với khu dân cư nơi mình sinh sống, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Vận động học sinh tích cực tham gia Bảo hiểm y tế. Tính đến 20/5/2018: Tổng số 670/672. Đạt tỉ lệ 99,7%.
2. Việc chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Năm học vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai các cuộc vận động như: Thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường đã xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức hội nghị cam kết thi đua trong Giáo viên, học sinh. Qua hội nghị ký cam kết, nhận thức của Giáo viên, học sinh,  Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có chuyển biến tích cực.
 100% cán bộ giáo viên và học sinh hưởng ứng cuộc vận động Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
100% giáo viên đăng ký tham gia phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt. 13/29 giáo viên đạt GVG cấp trường đạt tỉ lệ: 44,8 %. Không có giáo viên xếp loại trung bình; 01 giáo viên tham gia thi và đạt giải Khuyến khích GVG cấp huyện.
         100% giáo viên đăng ký thực hiện đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Thành lập 5 nhóm Nhà giáo cùng nhau phát triển về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.
         Nhiều cán bộ, giáo viên tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. Tổng số sáng kiến được thẩm định, đánh giá xếp loại cấp trường: 15 sáng kiến Trong đó xếp loại A: 9  Xếp loại B: 3; Xếp loại C: 3; 8 SKKN được xếp loại cấp huyện Trong đó xếp loại A: 01; xếp loại B: 03; xếp loại C: 04
         Tham gia Ngày hội CNTT cấp thành phố:  Đạt 1 giảỉ khuyến khích thiết kế bài giảng Elearning, 01 giáo viên đạt giải nhì cấp huyện. 1 giáo viên đạt giải khuyến khích cuộc thi giáo viên giỏi cấp huyện.
- Chỉ đạo và đẩy mạnh phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức học sinh thực hiện việc chăm sóc cây, giữ gìn trường lớp sạch đẹp, chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở địa phương… Trong đợt thi đua chào mừng ngày  20/11 phát động các lớp xây dựng lớp học thân thiện. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tích cực dổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Thực hiện nhiệm vụ năm học:
3.1. Tổ chức đội ngũ, quy mô trường lớp:
 

3.1.1. Tổ chức đội ngũ
Ban giám hiệu nhà trường luôn duy trì mối đoàn kết trong hội đồng nhà trường. Thống nhất và thông suốt các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo trong BGH. Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường theo đúng Điều lệ trường tiểu học và các văn bản chỉ đạo của các cấp, mọi quy định của ngành về quy chế chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn của phòng GD về nhiệm vụ năm học.
 Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo đầy đủ cơ cấu vào các vị trí việc làm theo quy định của Thông tư số 16/2017/TT-BGD7ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 Tổng số CB, GV, NV:  39
Trong đó biên chế: 29 đồng chí; Hợp đồng: 14 đồng chí.
+ Cán bộ quản lí:             2         Trình độ  ĐH:   1         CĐ: 1
          + Giáo viên:          30        Trình độ  ĐH: 11         CĐ: 12           TC:  7
          + TPT         :         01                                            CĐ: 1         
+ Nhân viên:           7        Trình độ  ĐH: 1           CĐ: 1             TC:  5
BGH phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo. Sắp xếp giáo viên có năng lực, có trình độ chuyên môn giữ vị trí cán bộ các ban ngành, đoàn thể.
3.1.2. Quy mô trường lớp
* Công tác tuyển sinh:
- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1, hiệu quả đào tạo cũng luôn đạt tỷ lệ cao. Kết quả đã đạt được:
- Tuyển sinh trực tuyến: 150/156 học sinh đăng ký trực tuyến. Đạt tỉ lệ 96,1% (6 HS tuyển sinh nơi khác)
          - Tuyển sinh trực tiếp: 162/156 học sinh nộp hồ sơ đăng ký. Đạt tỉ lệ 103%
          Vượt kế hoạch đề ra.
* Duy trì số lượng
- Thực hiện tốt kế hoạch phát triển về số lớp, số HS. Kết quả đạt được như sau:
- Tổng số lớp: 21 lớp.
          - Tống số học sinh: 676 học sinh (trong đó có 3 HSKT học hoà nhập).
Tăng 49 học sinh so với năm học trước.
          + Khối 1: 165 HS (có 01 HSKT học hoà nhập)
          + Khối 2: 131 HS (có 02 HSKT học hoà nhập)
+ Khối 3:  126 học sinh
+ Khối 4:  118 học sinh
+ Khối 5:  136 học sinh
Số học sinh được học 2 buổi/ ngày: 676 em, đạt 100%.
3.2. Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học
- Đã hoàn thành PCGD và CMC trên hệ thống và trên hồ sơ. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp: Đạt tỷ lệ 100%. Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học:  135/136  Đạt  99% (Còn 1 HS đang học lớp 5B).  Không có học sinh bỏ học. Đơn vị đạt PCGD TH đạt chuẩn mức độ 3, CMC đạt chuẩn mức độ 2.
3.3. Công tác chuyên môn.
3.2.1. Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình:
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018.
Tổ chức học 2 buổi/ ngày đạt tỉ lệ 100%. Thực hiện bố trí sắp xếp thời khóa biểu đúng theo quy định của cấp học và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
Thực hiện nghiêm túc Chương trình Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; công văn số 9832/BGDĐT-GDTH, ngày 01/9/2006 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH, ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học.
Thực hiện dạy 3 tiết/tuần đối với môn Tiếng Anh, dạy 2 tiết/tuần đối với Tin học của các lớp 3,4,5. Học sinh lớp 1,2 làm quen Tiếng Anh thời lượng 2 tiết/tuần.
Thực hiện nghiêm túc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới
Thực hiện nghiêm túc việc triển khai giảng dạy các bộ tài liệu: An toàn giao thông; Bác Hồ và những bài học đạo đức dành cho thiếu nhi; Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh thủ đô Hà Nội; bộ tài liệu Lịch sử địa phương do Ban Tuyên giáo huyện ủy phát hành; Quyền và bổn phận trẻ em.
Thực hiện nghiêm túc việc triển khai áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong  môn TN&XH, môn Khoa học và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh.
Thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục.
Thực hiện nghiêm túc đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT
Tăng cường bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong quản lí, trong giảng dạy và học tập. 100% số tiết thao giảng, chuyên đề được ứng dụng công nghệ thông tin.
3.2.2. Kết quả đạt được:
* Đánh giá xếp loại giáo viên, HT, PHT
- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:
Xuất sắc: 15/31      Đạt: 48,4%            khá:  16/31         Đạt:  51,6 %;
- Xếp loại chuẩn HT, PHT:  Đạt loại xuất sắc.
* Chất lượng giáo dục học sinh:
Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học:  136/136  Đạt: 100%

Học sinh chuyển lớp:  674/676 em Đạt 99,7 % (1 HS lớp 1 chưa hoàn thành Chương trình lớp học)
3.4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng
- Trường được công nhận lại Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
- Thư viện đạt Thư viện đạt thư viên Tiên Tiến.
- Kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3.
3.5. Công tác tài chính, xây dựng cơ sở vật chất:
Thực hiện tốt việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo công văn số 1302/UBND-TCKH ngày 28/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai. Bám sát dự toán được giao, đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, đúng luật ngân sách. Đúng theo Quy chế
chi tiêu nội bộ.
Thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi trong năm học theo Công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 - 2018; Công văn số 237/CV- GD&ĐT ngày 26/7/2017 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai về việc thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017 - 2018.
- Trường quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học theo các tiêu chí của trường học đạt chuẩn Quốc gia. Các phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, nhà để xe giáo viên và học sinh đầy đủ đáp ứng các hoạt động dạy - học của nhà trường. Các phòng học được trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên và chiếu sáng đúng quy cách.  Đầu tư xây bồn hoa, trồng cây hoa , cây cảnh, cảnh quan nhà trường đảm bảo sáng- xanh - sạch - đẹp.
- Trang thiết bị dạy học hàng năm đều được nhà trường đầu tư mua sắm bổ sung. Hiện tại, nhà trường có 38 máy vi tính các loại, 10 máy chiếu đa năng, 1 máy photo, 1 máy ảnh, 1 máy trợ giảng, 1 máy chiếu vật thể, 9 ti vi cùng nhiều trang thiết bị khác. Thiết bị dạy học được giao tới từng lớp.
- Khai thác sử dụng có hiệu quả mạng Internet, sử dụng các phần mềm quản lý cán bộ, quản lý tài chính, phần mềm quản lý PMIS, ESAMS.
3.6. Công tác tổ chức Bán trú cho học sinh:
Căn cứ theo các văn bản hướng dẫn về công tác bán trú, căn cứ theo tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú cho những học sinh có nhu cầu tham gia bán trú.
Trong công tác chỉ đạo  đã thực hiện nghiêm túc các quy trình tổ chức bán trú. Tổng số học sinh tham gia bán trú  200 học sinh.
Tổ chức bán trú thành công đã giúp nhà trường giải quyết được tình trạng học sinh đi học quá sớm không đảm bảo về an toàn tính mạng và sức khỏe học đường. Học sinh được quản lý, chăm sóc tránh được các nguy cơ về tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội; được ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, nghỉ ngơi đúng giờ giấc, đảm bảo sức khỏe để tham gia học 2 buổi/ngày được tốt hơn.
3.7. Công tác an toàn, an ninh trường học:
Nhà trường đã tăng cường công tác bảo vệ và giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội thâm nhập và phát sinh; tạo điều kiện xây dựng môi trường lành mạnh cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh trong nhà trường.
Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở trường học.
Nhà trường đã thành lập Đội phòng cháy chữa cháy, trang bị các phương tiện phòng cháy đảm bảo đáp ứng phòng cháy và chữa cháy khi có cháy xảy ra.
100% HS và PHHS cam kết thực hiện các quy định về trật tự  ATGT, quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.
Nhà trường làm tốt công tác phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ngay từ đầu năm học. Phối kết hợp với Công đoàn cơ sở  động viên khuyến khích cán bộ giáo viên tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua. Thông qua các đợt thi đua thúc đẩy phong trào hoạt động đạt hiệu quả cao.
3.8. Công tác chăm lo đời sống và việc thực hiện chính sách xã hội
Bảo đảm các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.
Tham mưu với cấp trên, thông tin hai chiều đảm bảo chế độ chính sách cho anh chị em công đoàn viên lao động. Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích, hợp pháp, chính đáng của CB, GV, NV, quan tâm các chế độ chính sách người lao động. Giám sát các chế độ chính sách của học sinh kịp thời đúng quy định.
Chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của CB, GV, CNV. Đấu tranh cương quyết không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
3.9. Công tác xã hội hóa, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện:
3.9.1. Công tác xã hội hoá:
Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa: Nhà chùa của xã ủng hộ Tết Trung thu cho học sinh trị giá: 7.000.000 đồng; Mặt trận tổ quốc xã đã tặng các cháu sách vở đồ dùng học tập với số tiền: 3.750.000 đồng; Công ty TNHH Anh Huy ủng hộ 2 chậu hoa trị giá 2.000.000 đồng; Phụ huynh em Nguyễn An Trung Kiên ủng hộ 20 chiếc áo cho học sinh nghèo trị giá 1.000.000 đồng; Phụ huynh học sinh lớp 1A ủng hộ 2 cây Tùng trị giá 5.000.000 đồng; Ông Đào Văn Tâm ủng hộ sách Thư viện trị giá 1.150.000 đồng. Tổng số tiền: 20.250.000 đồng.
3.9.2. Công tác đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện:
*.Giáo viên:   
Tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai; quỹ vì người nghèo; vùng sâu vùng xa; Đền ơn đáp nghĩa, Vì Trường Sa thân yêu.... tổng số tiền ủng hộ 23.412.000đ
* Học sinh:
Vận động HS mua tăm ủng hộ người mù: 3.250.000 đồng. Ủng hộ học sinh vùng lũ lụt: 750.000 đồng. Ủng hộ 1 triệu quyển vở: 1.800.000 đồng. Tặng áo cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Đinh Dậu: 600.000 đồng. Ủng hộ miền trung: 900.000 đồng. Tổng số tiền ủng hộ: 9.548.000 đồng (Chín triệu năm trăm bốn mươi  tám nghìn đồng chẵn)
4. Kết quả thi dua:
4.1. Cá nhân
- 28/39 đ/c đạt danh hiệu Lao động Tiên Tiến. (10 GV hợp đồng huyện không đủ thời gian bình xét danh hiệu lao động tiên tiến)
-  4 đ/c được công nhận danh hiệu CSTĐCS.
4.2. Tập thể:
Xếp thứ tự thi đua chung cấp TH toàn huyện: xếp thứ 1
Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
Công đoàn được liên đoàn Lao động huyện tặng bằng khen.
Liên Đội được TW đoàn  tặng bằng khen và  cờ dẫn đầu thi dua khối Tiểu học.
5. Đánh giá chung:
Năm học 2017-2018 trường Tiểu học Phượng Cách đã quản lý chỉ đạo, điều hành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định và phát triển.  Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học:  Đạt: 100%; Học sinh chuyển lớp:  Đạt 99,7 % (1 HS lớp 1 chưa hoàn thành Chương trình lớp học). Tham gia đầy đủ đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua.
Ban giám hiệu tích cực chủ động trong việc tổ chức hoạt động giáo dục, làm tốt công tác truyền thông, tăng cường trật tự kỷ cương, củng cố nề nếp môi trường sư phạm. Thường xuyên sửa chữa, đầu tư  CSVC, thiết bị dạy học. Cảnh quan trường đảm bảo xanh- sạch- đẹp. Đội ngũ GV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách chính sách đối với GV, HS.
9.2. Hạn chế:
Năm học 2017-2018 đã kết thúc tốt đẹp nhà trường  cơ bản đã hoàn thành được nhiệm vụ, nghị quyết đề ra song không tránh khỏi những tồn tại cần khắc phục:
- Việc sử dụng ĐDDH, Ứng dụng CNTT của một số giáo viên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.
- Công tác xây dựng  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, và một số tiết chuyên đề còn mang tính hình thức. 
          - Thư viện trường chưa đạt thư viện xuất sắc.
          - Chưa có giáo viên đạt giải cao Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cấp huyện.
9.3. Nguyên nhân
          Giáo viên chưa nghiên cứu kỹ thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012
          Thư viện không đủ diện tích để đạt thư viện xuất sắc.
GV có trình độ chuyên môn, có kỹ năng sư phạm chuyên  sâu  thì tuổi đời cao.  Số lượng GV hợp đồng đông (10 GV), lương thấp, chưa thật sự yên tâm trong công tác.
Trên đây là kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước và nghị quyết hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Phượng Cách rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phượng Cách, sự phối hợp của cá đoàn thể và phụ huynh học sinh trong xã để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ trong những năm học tiếp theo.
                                                              HIỆU TRƯỞNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Video
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay3,326
  • Tháng hiện tại150,313
  • Tổng lượt truy cập1,501,530
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây