DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ hai - 19/01/2015 03:41
Danh sách học sinh đạt thành tích cao trong học tập các khối cuối kỳ I năm học 2014 - 2015
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Trường Tiểu học phượng cách
 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
 
                                                
STT Họ và tên Lớp Khen thưởng
Tiêu biểu Toàn diện Từng mặt
1 Đỗ Thu Hà 1A X    
2 Đỗ Anh Khiêm 1A X    
3 Dương Thúy Quỳnh 1A X    
4 Nguyễn Diệu Linh 1A X    
5 Dương Huyền My 1A X    
6 Đỗ Sĩ Hiệp 1B X    
7 Trần Thị Hồng Nhung 1B X    
8 Nguyễn Thị Thảo Minh 1B X    
9 Nguyễn Anh Tuấn 1B X    
10 Dương Hoàng Minh 1C X    
11 Nguyễn Hiền Dũng 1C X    
12 Phạm Phương Linh 1C X    
13 Dương Danh Hưởng 1C X    
14 Dương Vũ Minh Khuê 1D X    
15 Trần Ngọc Diệp 1D X    
16 Nguyễn Thế Hiển 1D X    
17 Đào Thu Huyền 1D X    
18 Đỗ Thị Thu Trang 1D X    
19 Dương Thị Hải Anh 1A   X  
20 Dương Thu Vân 1A   X  
21 Nguyễn Trung Hiếu 1A   X  
22 Đỗ Dương Linh Chi 1A   X  
23 Dương Danh Phát 1A   X  
24 Dương Thị Ngọc Linh 1A   X  
25 Đôn Nhật Hàn 1A   X  
26 Nguyễn Đạt Huân 1B   X  
27 Nguyễn Hồng Anh 1B   X  
28 Nguyễn Viết Lê Khôi 1B   X  
29 Nguyễn Khánh Ly 1B   X  
30 Nguyễn Quang Việt 1B   X  
31 Dương Quốc Việt 1B   X  
32 Nguyễn Phương Anh 1C   X  
33 Nguyễn Đình Khải 1C   X  
34 Nguyễn Hữu Lợi 1C   X  
35 Dương Thị Hồng Nhung 1C   X  
36 Nguyễn Duy Tấn 1C   X  
37 Đào Xuân Trường 1C   X  
38 Nguyễn Xuân Trường 1C   X  
39 Nguyễn Duy Hiếu 1D   X  
40 Nguyễn Thị Lan Anh A 1D   X  
41 Nguyễn Thị Lan Anh B 1D   X  
42 Nguyễn Thế Quốc 1D   X  
43 Đôn Văn Quy 1D   X  
44 Dương Quốc Đạt 1D   X  
45 Đỗ Trường Giang 1D   X  
46 Dương Quốc Việt 1D   X  
47 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1D   X  
48 Dương Mạnh Quân 1A     X
49 Đôn Huỳnh Huy Tùng 1A     X
50 Đỗ Thanh Nhàn 1A     X
51 Dương Gia Như 1B     X
52 Nguyễn Văn Thưởng 1B     X
53 Đào Khánh Bảo 1C     X
54 Nguyễn Duy Anh Tiệp 1C     X
55 Nguyễn Duy Thịnh 1D     X
56 Nguyễn Thị Đoan Trang 1D     X
57 Dương Huyền Diệp 2A x    
58 Dương văn khang 2A x    
59 Đào Đan lê 2A x    
60 Nguyễn An Nguyên 2A x    
61 Nguyễn Đức Thọ 2A x    
62 Nguyễn An Trung Kiên 2A x    
63 Phùng Mai Trang 2A   x  
64 Phùng Quang Hạo 2A   x  
65 Đôn Mạnh Khôi 2A   x  
66 Nguyễn Khánh Vinh 2A   x  
67 Nguyễn Phương Anh 2A   x  
68 Đào Mai Chi 2A   x  
69 Nguyễn Thị Kim Ngân 2A   x  
70 Nguyễn Thuỳ Linh 2A   x  
71 Nguyễn Hải Anh 2A     x
72 Nguyễn Quỳnh Hương 2A     X
73 Nguyễn Hữu Phong 2B x    
74 Nguyễn Thị Bạch Triệu 2B x    
75 Nguyễn Thị MinhThục 2B x    
76 Nguyễn Thị Yến Nhi 2B x    
77 Nguyễn Tú Uyên 2B x    
78 Nguyễn Thùy Dương 2B   x  
79 Đôn Thị Lệ Diễm 2B   x  
80 Nguyễn Bảo Hân 2B   x  
81 Nguyễn Duy Học 2B   x  
82 Dương Văn Hữu 2B   x  
83 Dương Minh Khải 2B   x  
84 Nguyễn Anh Kiệt 2B   x  
85 Nguyễn Đạt Phát 2B   x  
86 Dương Mai Thương 2B   x  
87 Nguyễn Đắc Kiên 2B     x
88 Lê Hồng Văn 2C x    
89 Lý Thị Ngọc Quyên 2 C x    
90 Trịnh Văn Tùng 2 C x    
91 Nguyễn Thị Ngọc 2 C x    
92 Nguyễn Thị Vân 2 C   x  
93 Phùng Quang Thanh 2 C   x  
94 Nguyễn Thế Phát 2 C   x  
95 Nguyễn Thùy Linh 2 C   x  
96 Dương Thị Mỹ Duyên 2 C   x  
97 Lã Thị Thanh Thư 2 C   x  
98 Nguyễn Duy Quân Bảo 2 C   x  
99 Phùng Thị Ánh Dương 2 C   x  
100 Nguyễn Duy Dương 2 C   x  
101 Dương Khánh Ly 2 C     x
102 Đào Thị Thu Thủy 2 C     x
103 Dương Danh Tùng 2D x    
104 Lê Ngọc Phát 2D x    
1106 Đôn Thanh Thư 2D x    
107 Lý Hoàng Lộc 2D x    
108 Dương Thúy Ngân 2D x    
109 Nguyễn Văn Linh 2D x    
110 Nguyễn Duy Khải 2D   x  
111 Nguyễn Minh Quốc 2D   x  
112 Dương Hùng Kiên 2D   x  
113 Ng Thị Hồng Ngọc 2D   x  
114 Nguyễn Thị Trà My 2D   x  
115 Đỗ Thị Phi Nhung 2D   x  
116 NgMai Thu Trang 2D   x  
117 Nguyễn Thiên Võ 2D   x  
118 Dương Yến Ly 2D     x
119 Dương Diệp Anh 2D     x
120 Dương Việt Anh 3A x    
121 Dương Tuấn Anh 3A x    
122 Dương Thị Hương Giang 3A x    
123 Vũ Tú Quyên 3A x    
124 Hoàng Thị Anh 3A   x  
125 Dương Ngọc Diệp 3A   x  
126 Dương Quang Đức 3A   x  
127 Nguyễn Thị Hiên 3A   x  
128 Dương Thu Hương 3A   x  
129 Đỗ Thị Khuyến 3A   x  
130 Dương Thị Khánh Linh 3A   x  
131 Đào Xuân Linh 3A   x  
132 Dương Thị Thanh Thúy 3A   x  
133 Đoàn Thị Trà My 3A   x  
134 Ng Ngọc Phương Uyên 3A   x  
135  Lý Đình Công 3B x    
136  Nguyễn Bá Kiệt 3B x    
137 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3B x    
138  Đào Quí Thái 3B x    
139 Nguyễn An Việt 3B   x  
140  Nguyễn Ngọc Diệp 3B   x  
141 Lý Thị Thu Hoài 3B   x  
142 Trần Văn Huy 3B   x  
143 Nguyễn Thị Loan 3B   x  
144 Đỗ Thị Khánh Ly 3B   x  
145 Nguyễn Phạm Như Ngọc 3B   x  
146 Nguyễn Phương Uyên 3B   x  
147 Dương Thị Thúy Nhi 3B   x  
148  Đỗ Trọng Bản 3B     x
149 Nguyễn Đình Trúc 3B     x
150 Nguyễn Minh Châu 3C x    
151 Dương Thị Nhung 3C x    
152 Dương Thị Duyên 3C   x  
153 Đôn Tuấn Kiệt 3C   x  
154 Nguyễn Thị Phương Lan 3C   x  
155 Dương Hoài Linh 3C   x  
156 Nguyễn Thùy Linh 3C   x  
057 Nguyễn Thị Yến Nhi 3C   x  
158 Đôn Tuấn Nghĩa 3C   x  
159 Dương Thị Quỳnh 3C   x  
160 Nguyễn nhật Ánh 3C     x
161 Dương Trọng Tấn 3C     x
162 Dương Thị Nga 3D x    
163 Dương Thị Hải Anh 3D x    
164 Dương Danh Khải 3D   x  
165 Trần Khánh Minh 3D   x  
166 Đôn Anh Quốc 3D   x  
167 Dương Thị Như Quỳnh 3D   x  
168 Nguyễn Anh Thơ 3D   x  
169 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3D     x
170 Nguyễn tràng Sơn 3D     x
171 Phùng Hải Nam 4A x    
172 Dương Thị Thu Hương 4A x    
173 Lý Thảo Linh 4A x    
174 Vương Sĩ Tú Anh 4A x    
175 Nguyễn Linh Chi 4A x    
176 Dương Quốc Bảo 4A   x  
177 Nguyễn Khánh Linh 4A   x  
178 Nguyễn Hà My 4A   x  
179 Nguyễn Thị Yến Như 4A   x  
180 Nguyễn Minh Thư 4A   x  
181 Dương Tuấn Khanh 4A   x  
182 Đôn Công Hưng 4A     x
183 Nguyễn Trà My 4A     x
184 Nguyễn Viết Khải 4B x    
185 Bùi Hải Triều 4B x    
186  Nguyễn Thị Sắc 4B x    
187 Phạm Ngọc Linh 4B x    
188 Đỗ Như Minh Hiếu 4B   x  
189 Đôn Thùy Dương 4B   x  
190 Nguyễn Duy Chương 4B   x  
191 Dương Hoàng Vũ 4B   x  
192 Nguyễn Thế Quân 4B   x  
193 Nguyễn Danh Vũ 4B     x
194 Dương Thị Thu Trang 4B     x
195 Dương Mạnh Tưởng 4B     x
196 Nguyễn Duy Giang 4C x    
197 Dương Vũ Danh Khanh 4C x    
198 Kiều Ngọc Châu 4C x    
199 Nguyễn Thị Kiều Trang 4C   x  
200 Dương Uyển Nhi 4C   x  
201 Nguyễn Quang Huy 4C   x  
202 Vũ Thị Ngọc Huyền 4C     x
203 Lý Văn Huy 4C     x
204 Dương Khánh Linh 4C     x
205 Dương Thị Thúy May 4C     x
206 Lê Thị Uyển Nhi 4C     x
207 Nguyễn Đạt Trọng 5A X    
208 Nguyễn Quang Anh 5A X    
209 Nguyễn Đức Huy 5A X    
210 Đỗ Thị Huế 5A X    
211 Phùng Khánh Linh 5A X    
212 Nguyễn Thị Phương Linh 5A   X  
213 Dương Yến Chinh 5A   X  
214 Nguyễn Thị Phương Anh 5A   X  
215 Đôn Văn Anh 5A   X  
216 Dương Văn Nam 5A   X  
217 Nguyễn Thị Ngọc 5A   X  
218 Nguyễn Bích Quyên 5A   X  
219 Dương Thị Thùy Trang 5A   X  
220 Dương Ngọc Minh Châu 5A   X  
221 Đào Thanh Thùy 5A     X
222 Nguyễn Thị Hương Giang 5A     X
223 Dương Hương Giang 5B X    
224 Phùng Kim Ngân 5B X    
225 Dương Ngọc Bích Ngân 5B X    
226 Dương Công Tấn 5B X    
227 Nguyễn  Phượng Chúc 5B   X  
228 Nguyễn Thị Huế 5B   X  
229 Lý Gia Hân 5B   X  
230 Dương  Thị  Thúy  Hồng 5B   X  
231 Dương Thị Huyền  Trang 5B   X  
232 Nguyễn Thùy Linh 5B   X  
233 Nguyễn Thị Hậu 5B   X  
234 Dương Quang Tùng 5B   X  
235 Nguyễn Thảo Thi 5B     X
236 Dương Thị Trà My 5B     X
237 Dương Thu Huyên 5C X    
238 Nguyễn Đức Sáng 5C X    
239 Nguyễn Xuân Sơn Hải 5C X    
240 Nguyễn Văn Đức 5C X    
241 Lý Đình Đức 5C X    
242 Nguyễn Thế Phúc 5C   X  
243 Phùng Thị Diễm Quỳnh 5C   X  
244 Nguyễn Xuân Việt 5C   X  
245 Nguyễn Thùy Dương 5C   X  
246 Phùng Thái Dương 5C   X  
247 Nguyễn Ngọc Linh 5C   X  
248 Dương Quốc Đạt 5C   X  
249 Đào Minh Nhật 5C   X  
250 Dương Văn Quân 5C   X  
251 Nguyễn Phú Tuấn Anh 5C   X  
252 Nguyễn Mạnh Đạt 5C     X
253 Dương Thu Uyên 5C     X
                                                                          Phượng Cách, ngày 15 tháng 1 năm 2015
                                                                                                NGƯỜI LẬP
 
 
 
                                                                                                  Đỗ Thị Liên
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

146/PGDĐT

Tuyên truyền không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 63 | lượt tải:0

07/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

03/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 64 | lượt tải:0

735/UBND-VP

V/v Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

01/TB PGD & ĐT

Phân công nhiệm vụ trong thời gian công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý do TP tổ chức năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

81-CV/HĐĐ

V/v tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, và các trào lưu không phu hợp với trẻ em

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

705/UBND - LĐTBXH

V/v Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:0

68/KH-CAQO-PGD-ĐT

Phối hợp tuyên truyền giáo giục pháp luật về ATGT

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 78 | lượt tải:0

10/KH-ĐTN

KH tổ chức triển khai chương trình "Thiêu nhi thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 101 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây