DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ hai - 19/01/2015 15:41
Danh sách học sinh đạt thành tích cao trong học tập các khối cuối kỳ I năm học 2014 - 2015
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Trường Tiểu học phượng cách
 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
 
                                                
STT Họ và tên Lớp Khen thưởng
Tiêu biểu Toàn diện Từng mặt
1 Đỗ Thu Hà 1A X    
2 Đỗ Anh Khiêm 1A X    
3 Dương Thúy Quỳnh 1A X    
4 Nguyễn Diệu Linh 1A X    
5 Dương Huyền My 1A X    
6 Đỗ Sĩ Hiệp 1B X    
7 Trần Thị Hồng Nhung 1B X    
8 Nguyễn Thị Thảo Minh 1B X    
9 Nguyễn Anh Tuấn 1B X    
10 Dương Hoàng Minh 1C X    
11 Nguyễn Hiền Dũng 1C X    
12 Phạm Phương Linh 1C X    
13 Dương Danh Hưởng 1C X    
14 Dương Vũ Minh Khuê 1D X    
15 Trần Ngọc Diệp 1D X    
16 Nguyễn Thế Hiển 1D X    
17 Đào Thu Huyền 1D X    
18 Đỗ Thị Thu Trang 1D X    
19 Dương Thị Hải Anh 1A   X  
20 Dương Thu Vân 1A   X  
21 Nguyễn Trung Hiếu 1A   X  
22 Đỗ Dương Linh Chi 1A   X  
23 Dương Danh Phát 1A   X  
24 Dương Thị Ngọc Linh 1A   X  
25 Đôn Nhật Hàn 1A   X  
26 Nguyễn Đạt Huân 1B   X  
27 Nguyễn Hồng Anh 1B   X  
28 Nguyễn Viết Lê Khôi 1B   X  
29 Nguyễn Khánh Ly 1B   X  
30 Nguyễn Quang Việt 1B   X  
31 Dương Quốc Việt 1B   X  
32 Nguyễn Phương Anh 1C   X  
33 Nguyễn Đình Khải 1C   X  
34 Nguyễn Hữu Lợi 1C   X  
35 Dương Thị Hồng Nhung 1C   X  
36 Nguyễn Duy Tấn 1C   X  
37 Đào Xuân Trường 1C   X  
38 Nguyễn Xuân Trường 1C   X  
39 Nguyễn Duy Hiếu 1D   X  
40 Nguyễn Thị Lan Anh A 1D   X  
41 Nguyễn Thị Lan Anh B 1D   X  
42 Nguyễn Thế Quốc 1D   X  
43 Đôn Văn Quy 1D   X  
44 Dương Quốc Đạt 1D   X  
45 Đỗ Trường Giang 1D   X  
46 Dương Quốc Việt 1D   X  
47 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1D   X  
48 Dương Mạnh Quân 1A     X
49 Đôn Huỳnh Huy Tùng 1A     X
50 Đỗ Thanh Nhàn 1A     X
51 Dương Gia Như 1B     X
52 Nguyễn Văn Thưởng 1B     X
53 Đào Khánh Bảo 1C     X
54 Nguyễn Duy Anh Tiệp 1C     X
55 Nguyễn Duy Thịnh 1D     X
56 Nguyễn Thị Đoan Trang 1D     X
57 Dương Huyền Diệp 2A x    
58 Dương văn khang 2A x    
59 Đào Đan lê 2A x    
60 Nguyễn An Nguyên 2A x    
61 Nguyễn Đức Thọ 2A x    
62 Nguyễn An Trung Kiên 2A x    
63 Phùng Mai Trang 2A   x  
64 Phùng Quang Hạo 2A   x  
65 Đôn Mạnh Khôi 2A   x  
66 Nguyễn Khánh Vinh 2A   x  
67 Nguyễn Phương Anh 2A   x  
68 Đào Mai Chi 2A   x  
69 Nguyễn Thị Kim Ngân 2A   x  
70 Nguyễn Thuỳ Linh 2A   x  
71 Nguyễn Hải Anh 2A     x
72 Nguyễn Quỳnh Hương 2A     X
73 Nguyễn Hữu Phong 2B x    
74 Nguyễn Thị Bạch Triệu 2B x    
75 Nguyễn Thị MinhThục 2B x    
76 Nguyễn Thị Yến Nhi 2B x    
77 Nguyễn Tú Uyên 2B x    
78 Nguyễn Thùy Dương 2B   x  
79 Đôn Thị Lệ Diễm 2B   x  
80 Nguyễn Bảo Hân 2B   x  
81 Nguyễn Duy Học 2B   x  
82 Dương Văn Hữu 2B   x  
83 Dương Minh Khải 2B   x  
84 Nguyễn Anh Kiệt 2B   x  
85 Nguyễn Đạt Phát 2B   x  
86 Dương Mai Thương 2B   x  
87 Nguyễn Đắc Kiên 2B     x
88 Lê Hồng Văn 2C x    
89 Lý Thị Ngọc Quyên 2 C x    
90 Trịnh Văn Tùng 2 C x    
91 Nguyễn Thị Ngọc 2 C x    
92 Nguyễn Thị Vân 2 C   x  
93 Phùng Quang Thanh 2 C   x  
94 Nguyễn Thế Phát 2 C   x  
95 Nguyễn Thùy Linh 2 C   x  
96 Dương Thị Mỹ Duyên 2 C   x  
97 Lã Thị Thanh Thư 2 C   x  
98 Nguyễn Duy Quân Bảo 2 C   x  
99 Phùng Thị Ánh Dương 2 C   x  
100 Nguyễn Duy Dương 2 C   x  
101 Dương Khánh Ly 2 C     x
102 Đào Thị Thu Thủy 2 C     x
103 Dương Danh Tùng 2D x    
104 Lê Ngọc Phát 2D x    
1106 Đôn Thanh Thư 2D x    
107 Lý Hoàng Lộc 2D x    
108 Dương Thúy Ngân 2D x    
109 Nguyễn Văn Linh 2D x    
110 Nguyễn Duy Khải 2D   x  
111 Nguyễn Minh Quốc 2D   x  
112 Dương Hùng Kiên 2D   x  
113 Ng Thị Hồng Ngọc 2D   x  
114 Nguyễn Thị Trà My 2D   x  
115 Đỗ Thị Phi Nhung 2D   x  
116 NgMai Thu Trang 2D   x  
117 Nguyễn Thiên Võ 2D   x  
118 Dương Yến Ly 2D     x
119 Dương Diệp Anh 2D     x
120 Dương Việt Anh 3A x    
121 Dương Tuấn Anh 3A x    
122 Dương Thị Hương Giang 3A x    
123 Vũ Tú Quyên 3A x    
124 Hoàng Thị Anh 3A   x  
125 Dương Ngọc Diệp 3A   x  
126 Dương Quang Đức 3A   x  
127 Nguyễn Thị Hiên 3A   x  
128 Dương Thu Hương 3A   x  
129 Đỗ Thị Khuyến 3A   x  
130 Dương Thị Khánh Linh 3A   x  
131 Đào Xuân Linh 3A   x  
132 Dương Thị Thanh Thúy 3A   x  
133 Đoàn Thị Trà My 3A   x  
134 Ng Ngọc Phương Uyên 3A   x  
135  Lý Đình Công 3B x    
136  Nguyễn Bá Kiệt 3B x    
137 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3B x    
138  Đào Quí Thái 3B x    
139 Nguyễn An Việt 3B   x  
140  Nguyễn Ngọc Diệp 3B   x  
141 Lý Thị Thu Hoài 3B   x  
142 Trần Văn Huy 3B   x  
143 Nguyễn Thị Loan 3B   x  
144 Đỗ Thị Khánh Ly 3B   x  
145 Nguyễn Phạm Như Ngọc 3B   x  
146 Nguyễn Phương Uyên 3B   x  
147 Dương Thị Thúy Nhi 3B   x  
148  Đỗ Trọng Bản 3B     x
149 Nguyễn Đình Trúc 3B     x
150 Nguyễn Minh Châu 3C x    
151 Dương Thị Nhung 3C x    
152 Dương Thị Duyên 3C   x  
153 Đôn Tuấn Kiệt 3C   x  
154 Nguyễn Thị Phương Lan 3C   x  
155 Dương Hoài Linh 3C   x  
156 Nguyễn Thùy Linh 3C   x  
057 Nguyễn Thị Yến Nhi 3C   x  
158 Đôn Tuấn Nghĩa 3C   x  
159 Dương Thị Quỳnh 3C   x  
160 Nguyễn nhật Ánh 3C     x
161 Dương Trọng Tấn 3C     x
162 Dương Thị Nga 3D x    
163 Dương Thị Hải Anh 3D x    
164 Dương Danh Khải 3D   x  
165 Trần Khánh Minh 3D   x  
166 Đôn Anh Quốc 3D   x  
167 Dương Thị Như Quỳnh 3D   x  
168 Nguyễn Anh Thơ 3D   x  
169 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3D     x
170 Nguyễn tràng Sơn 3D     x
171 Phùng Hải Nam 4A x    
172 Dương Thị Thu Hương 4A x    
173 Lý Thảo Linh 4A x    
174 Vương Sĩ Tú Anh 4A x    
175 Nguyễn Linh Chi 4A x    
176 Dương Quốc Bảo 4A   x  
177 Nguyễn Khánh Linh 4A   x  
178 Nguyễn Hà My 4A   x  
179 Nguyễn Thị Yến Như 4A   x  
180 Nguyễn Minh Thư 4A   x  
181 Dương Tuấn Khanh 4A   x  
182 Đôn Công Hưng 4A     x
183 Nguyễn Trà My 4A     x
184 Nguyễn Viết Khải 4B x    
185 Bùi Hải Triều 4B x    
186  Nguyễn Thị Sắc 4B x    
187 Phạm Ngọc Linh 4B x    
188 Đỗ Như Minh Hiếu 4B   x  
189 Đôn Thùy Dương 4B   x  
190 Nguyễn Duy Chương 4B   x  
191 Dương Hoàng Vũ 4B   x  
192 Nguyễn Thế Quân 4B   x  
193 Nguyễn Danh Vũ 4B     x
194 Dương Thị Thu Trang 4B     x
195 Dương Mạnh Tưởng 4B     x
196 Nguyễn Duy Giang 4C x    
197 Dương Vũ Danh Khanh 4C x    
198 Kiều Ngọc Châu 4C x    
199 Nguyễn Thị Kiều Trang 4C   x  
200 Dương Uyển Nhi 4C   x  
201 Nguyễn Quang Huy 4C   x  
202 Vũ Thị Ngọc Huyền 4C     x
203 Lý Văn Huy 4C     x
204 Dương Khánh Linh 4C     x
205 Dương Thị Thúy May 4C     x
206 Lê Thị Uyển Nhi 4C     x
207 Nguyễn Đạt Trọng 5A X    
208 Nguyễn Quang Anh 5A X    
209 Nguyễn Đức Huy 5A X    
210 Đỗ Thị Huế 5A X    
211 Phùng Khánh Linh 5A X    
212 Nguyễn Thị Phương Linh 5A   X  
213 Dương Yến Chinh 5A   X  
214 Nguyễn Thị Phương Anh 5A   X  
215 Đôn Văn Anh 5A   X  
216 Dương Văn Nam 5A   X  
217 Nguyễn Thị Ngọc 5A   X  
218 Nguyễn Bích Quyên 5A   X  
219 Dương Thị Thùy Trang 5A   X  
220 Dương Ngọc Minh Châu 5A   X  
221 Đào Thanh Thùy 5A     X
222 Nguyễn Thị Hương Giang 5A     X
223 Dương Hương Giang 5B X    
224 Phùng Kim Ngân 5B X    
225 Dương Ngọc Bích Ngân 5B X    
226 Dương Công Tấn 5B X    
227 Nguyễn  Phượng Chúc 5B   X  
228 Nguyễn Thị Huế 5B   X  
229 Lý Gia Hân 5B   X  
230 Dương  Thị  Thúy  Hồng 5B   X  
231 Dương Thị Huyền  Trang 5B   X  
232 Nguyễn Thùy Linh 5B   X  
233 Nguyễn Thị Hậu 5B   X  
234 Dương Quang Tùng 5B   X  
235 Nguyễn Thảo Thi 5B     X
236 Dương Thị Trà My 5B     X
237 Dương Thu Huyên 5C X    
238 Nguyễn Đức Sáng 5C X    
239 Nguyễn Xuân Sơn Hải 5C X    
240 Nguyễn Văn Đức 5C X    
241 Lý Đình Đức 5C X    
242 Nguyễn Thế Phúc 5C   X  
243 Phùng Thị Diễm Quỳnh 5C   X  
244 Nguyễn Xuân Việt 5C   X  
245 Nguyễn Thùy Dương 5C   X  
246 Phùng Thái Dương 5C   X  
247 Nguyễn Ngọc Linh 5C   X  
248 Dương Quốc Đạt 5C   X  
249 Đào Minh Nhật 5C   X  
250 Dương Văn Quân 5C   X  
251 Nguyễn Phú Tuấn Anh 5C   X  
252 Nguyễn Mạnh Đạt 5C     X
253 Dương Thu Uyên 5C     X
                                                                          Phượng Cách, ngày 15 tháng 1 năm 2015
                                                                                                NGƯỜI LẬP
 
 
 
                                                                                                  Đỗ Thị Liên
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

38/PGD&ĐT

Tuyên Truyền Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV

Thời gian đăng: 18/02/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:0

21 /KH-THPC

Kế hoạch Tổ chức phong trào “Tết trồng cầy đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Thời gian đăng: 30/01/2019

lượt xem: 31 | lượt tải:9

19 /KH - THPC

KẾ HOẠCH Triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông Năm học 2018- 2019

Thời gian đăng: 30/01/2019

lượt xem: 18 | lượt tải:12

20 /KH-THPC

KẾ HOẠCH Triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 30/01/2019

lượt xem: 27 | lượt tải:9

37/2018/QH14

Luật công an nhân dân

Thời gian đăng: 18/02/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

35/2018/QH14

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật

Thời gian đăng: 18/02/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:8

36/2018QH14

Luật phòng chống tham nhũng

Thời gian đăng: 18/02/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:8

34/2018/QH14

Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

Thời gian đăng: 18/02/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:4

31/2018/QH14

Luật trồng trọt

Thời gian đăng: 20/02/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:5

33/2018/QH14

Luật cảnh sát biển Việt Nam

Thời gian đăng: 20/02/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:4
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây