GIÁO ÁN TIN HỌC KHỐI 5 KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ ba - 24/11/2015 22:35
GIÁO ÁN TIN HỌC KHỐI 5 KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày soạn:5/9/2015
Ngày dạy: 7/9 ữ 11/9/2015
Tuần 1
Ch­ương I: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT( 2 tiết)
I/ Mục tiêu:
        Giúp học sinh:
*    Ôn lại những kiến thức cơ bản
*    Nhận diện được các bộ phận máy tính và chức năng của nó.
*    Nêu ra được vai trò của máy tính trong đời sống.
II/ Đồ dùng dạy học:
     *     GV: Máy tính, một bức tranh về các bộ phận của máy tính để bàn.
III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Ổn định tổ chức.
 
- Ngồi trật tự.
HĐ2: Giới thiệu bài mới: - Chú ý lắng nghe.
HĐ3: Ôn tập.
? Máy tính giúp con người làm gì?
 
 
? Máy tính có khả năng gì?
 
?Chương trình và kết quả máy tính được lưu ở đâu?
 
? Kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi?
=> Chốt lại kiến thức
HĐ4: Luyện tập.
- Làm bài 1,2,3,4,5 trang 4,5 sách giáo khoa
 
- Máy tính dùng để lưu trữ và xử lý thông tin và cho kết quả thông tin ra.
- Có khả năng thực hiện các chương trình di con người viết.
-  Chương trình và thông tin quan trọng thường xuyên được lưu trên đĩa cứng.
-  Các thiết bị lưu trữ đó là: Đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ Plash.
-Kết hợp theo nhóm làm bài
Tiết 2:
HĐ1: Các thao tác mở máy tính    
B1: Bật công tắc màn hình.
B2: Bật công tắc phần thân.
HĐ2: Làm việc với máy tính.
* Khởi động phần mềm Logo và làm việc với Logo.
HĐ3: Các thao tác tắt máy tính. 
- Vào Start - Turn off computer - Turn off
 
 
 
- Thực hành.
 
 
- Thực hành
  IV/ Củng cố,  dặn dò:   
*   Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
*   Về nhà đọc lại quyển 2 bài  “Thông tin được lưu ở đâu”
 
 
 
 

Ngày soạn:11/9/2015
Ngày dạy: 14/9 ữ 18/9/2015
Tuần 2
Bài 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONGMÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO?(2t)
 I/ Mục tiêu:
Giúp học sinh:
*     Hiểu về tệp và thư mục, cây thư mục.
*     Nhận biết tệp và thư mục qua biểu tượng.
*     Cách xem các tệp và thư mục.
 II/ Đồ dùng dạy học:
         *       GV: Máy tính, sơ đồ về cây thư mục.
 III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
- Làm bài tập 1, 2, 3 / 4 SGK
 
- Bài 1 câu1, Bài 2: đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD, Flash,
  Bài 3 câu 3.
HĐ2: Giới thiệu bài mới - Chú ý lắng nghe.
HĐ3: Tệp và thư mục. 
- Thông tin trong máy tính được lưu trong các tệp.
- Biểu tượng của tệp có hình dạng một kẹp giấy.
- Các tệp được lưu trong thư mục, một thư mục có thể chứa những thư mục con khác.
Cách tạo một tệp riêng của mình.
 => Chốt kiến thức
 
- Chú ý lắng nghe
 
 
 
 
- Thực hành:
HĐ4:  Xem các tệp và thư mục
- Nháy đúp vào Mycomputer rồi tìm đường dẫn đến tệp cần tìm.
 
 
- Xem và nghe hướng dẫn của GV
 Tiết 2: Thực hành
- Khởi động máy tính \  bật My computer \ quan sát màn hình nhận biết và đọc tên các đĩa, ổ đĩa và các thiết bị lưu trữ khác trên cửa sổ hiện thời.
- Nháy chuột vào biểu tượng chiếc cặp quan sát sự thay đổi của nó.
- Tìm thư mục chứa tệp văn bản hay bức tranh đã được lưu trong máy tính                                                                    
 
 
- Làm bài tập.
- Thực hành.
 IV/ Củng cố,  dặn dò:  
 *   Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
*   Về nhà ôn lại cách mở tệp có trước và xem trước cách tạo một tệp riêng của em
 
Ngày soạn:19/9/2015
Ngày dạy: 21/9 ữ 25/9/2015
Tuần 3
Bài 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (2t)
 I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
          *   Ôn lại cách mở tệp trong máy tính.
*   Biết cách lưu kết quả làm việc trên máy tính.
     *   Biết tạo thư mục riêng của mình.
  II/ Đồ dùng dạy học:
         *   GV: Máy tính,
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
 - Hãy mở một tệp văn bản trong Documents
 
- Mở tệp trong máy tính.
HĐ3: Giới thiệu bài mới - Chú ý lắng nghe.
HĐ4:   Mở tệp có sẵn trên máy tính
? Em hãy nhắc lại cách xem  một tệp có sẵn trên máy tính?
 
 
- Nháy đúp vào Mycomputer rồi tìm đường dẫn đến tệp cần tìm.
- Sau đó nháy đúp vào biểu tượng cần mở.
-  Cách mở tệp có sẵn giống cách xem  tệp
HĐ5:   Lưu kết quả làm việc trên máy tính
- Quan sát GV lưu một tệp rồi nhắc lại các bước để lưu một kết quả làm việc trên máy tính.
B1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +S hoặc vào File\ save.
B2: Nháy đúp trên biểu tượng ổ đĩa chứa thư mục cần lưu lết quả.
B3: Nháy đúp vào biểu tượng thư mục chứa kết quả đó.
B4: Gõ tên tệp và nháy nút Save
- Thực hành:  (15-17’)
 
- Quan sát
 
- Ghi bài.
 
- Thực hành
Tiết 2.
1:  Tạo thư mục riêng của em. 
- Mục đích: Tạo thuận lợi cho việc xem và mở tệp.
- Các bước tạo thư mục:
+  Mở ổ đĩa mà em tạo thư mục trong nó.
+  Nhấn chuột phải trong ngăn bên phải của cửa sổ.
+ Nhấn vào New \ Folder\ gõ tên mình vào thư mục vừa tạo
 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Theo dõi quan sát các bước.
 
- Thực hành
Thực hành
- Hướng dẫn học sinh thực hành
1) Vào Computer tìm các thư mục có sẵn và mở các tệp trong thư mục đó.
3) Tạo một thư mục  mới mang tên em nằm trong ổ đĩa D:.
4) Tao một tệp hình vẽ và lưu tệp đó trong thư mục em vừa tạo.
 
 
 
- Chú ý quan sát GV hướng dẫn và thực hành.
 
 IV/ Củng cố, dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Về nhà học bài và làm bài đầy đủ, xem lại cách vẽ hình trong quyển 2.
 
       
 
 
   
 
 

Ngày soạn:25/9/2015
Ngày dạy: 28/9 ữ 02/10/2015
Tuần 4
ễN TẬP
. Mục tiờu bài học: Giỳp HS:
1. Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức đó học trong chương 1
2. Kỹ năng:
- Vận dụng các kiến thức để hoàn thành bài thực hành.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm
3.Thái độ: Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra
II. Đồ dùng dạy học:
- Đ/v giáo viên: SGK, giỏo ỏn
- Đ/v học sinh: SGK, vở, dụng cụ học tập
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ:
3. Bài mới:
 
Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ
Tiết 1: Lý thuyết
1. Máy tính giúp con người làm gì?
2.  Máy tính có khả năng gì?
3. Chương trình và kết quả máy tính được lưu ở đâu?
4.  Kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi?
5.  Kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi thụng tin?
6. Em hóy nờu cỏch tạo 1 thư mục mới.
 
Tiết 2: Thực hành
 
1) Vào Computer tìm các thư mục có sẵn và mở các tệp trong thư mục đó.
3) Tạo một thư mục  mới mang tên em nằm trong ổ đĩa D:.
4) Tao một tệp văn bản và lưu tệp đó trong thư mục em vừa tạo.
 
 
- Trả lời
 
- Trả lời
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe
- Trả lời
 
 
 
 
 
IV/ Củng cố,  dặn dò:  
 *   Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
 
 
 
 

Ngày soạn:3/10/2015
Ngày dạy: 5/10ữ 9/10/2015
Tuần 5
 Chương II:       EM TẬP VẼ
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (2t)
  I/ Mục tiêu:
         Giúp học sinh:
*   Ôn lại kiến thức cơ bản về phần mềm đồ hoạ Paint.
*   Ôn lại các thao tác sử dụng các công cụ vẽ.
*   Ôn lại cách lưu tệp và biết cách sao chép, di chuyển hình.
  II/ Đồ dùng dạy học:
* GV: Chuột máy tính, máy chiếu, một số tranh mẫu có trong máy tính.
* HS: SGK, vở ghi
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:  
HĐ2: Giới thiệu bài mới - chú ý lắng nghe.
HĐ3:  Sao chép, di chuyển hình.
? Quan sát các công cụ dưới đây, công cụ nào dùng để chọn vùng sao chép?
               
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

? Trong hai biểu tượng sau đây biểu tượng
nào được gọi là trong suốt?
 
 
- 1,2
 
 
 
 
 
 
- Biểu tượng 1.
 
HĐ5: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông.
? Trong số các công cụ sau đây công cụ nào dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông.
               
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

? Trong số các công cụ đó công cụ nào dùng để vẽ hình chữ nhật tròn góc?
- Thực hành
 
- Công cụ thứ 13.
 
 
 
 
 
- Công cụ thứ 16.
Tiết 2:
1: Vẽ hình e-líp, hình tròn.
? Quan sát các dụng cụ vẽ đó em hãy chỉ ra dụng cụ nào để vẽ hình e-líp?
? Khi sử dụng công cụ vẽ hình e-líp em cần thêm động tác nào để vẽ hình tròn?
? Có mấy kiểu vẽ hình e-líp?
- HD thực hành.
 
- Công cụ thứ 15
 
- Vừa nhấn phím  Shift vừa kéo hình theo độ rộng cần vẽ
- Có 2 kiểu vẽ dọc và ngang.
Thực hành:
Thực hành
Hướng dẫn học sinh thực hành.
1)    Hướng dẫn HS vẽ hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật tròn góc.
2)    Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình tròn, hình e-líp.
3)    Sử dụng dụng cụ sao chép và di chuyển ghép các hình vừa vẽ lại với nhau.
 
- Quan sát GV hướng dẫn và thực hành theo mẫu.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:  
 *  Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
 *  Về nhà học bài chu đáo và chuẩn bị trước bài sử dụng bình xịt màu.
 
 
 
 

Ngày soạn:3/10/2015
Ngày dạy: 12/10ữ 16/10/2015
Tuần 6
 
Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN  MÀU (2t)
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
-         Biết sử dụng công cụ bình xịt màu.
-         Biết cách ứng dụng bình xịt và lúc nào, như thế nào cho đẹp.
-   Học sinh biết kết hợp các dụng cụ vẽ với nhau tạo len bức tranh hoàn hảo.
  II/ Đồ dùng dạy học:
-                       * GV: Máy tính, các bức tranh mẫu.
* HS: SGK, vở ghi.
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
1: Kiểm tra bài cũ
? Sử dụng các công cụ để vẽ hình chiếc tủ lạnh.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2: Giới thiệu bài mới 
- chú ý lắng nghe.
3: Làm quen với bình xịt màu .
- Để sử dụng công cụ bình xịt màu em phải thực hiện các bước sau:
1) Chọn công cụ bình xịt trong hộp công cụ.
2) Chọn kích cỡ vùng xịt ở dưới hộp công cụ.
3) Chọn màu xịt.
4) Kéo thả chuột nhanh hay chậm trên vùng muốn xịt.
Chú ý: Nháy trái chuột để phun bằng màu tô, nháy phải chuột để phun bằng màu nền
- Thực hành
 
-  Quan sát GV.
 
 
 
- Thực hành
Tiết 2:
1: Dùng bình xịt trong tranh vẽ.
- Sử dụng các công cụ vẽ dùng để vẽ.
? Muốn vẽ thân cây em sử dụng công cụ gì?
 
 
? Muốn vẽ lá cho cây em phải làm những gì?
 
 
 
 
- Công cụ bút vẽ để vẽ hình thân cây kín sau đó tô màu cho thân cây
 
- Vẽ lá cây sử dụng bình xịt kết hợp với màu xanh đậm để vẽ lá già, và cũng như vậy dùng màu xanh nhạt để vẽ lá non.
- Thực hành
Thực hành 18-20’
- Hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ bình xịt kết hợp với các công cụ khác để vẽ tranh.
- Yêu cầu ghi  hình vẽ với tên tệp là tên em.
 
 
 
Quan sát GV hướng dẫn và thực hành
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:   ( 2 – 3’)
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
      - Về chuẩn bị trước bài “ Viết chữ lên hình vẽ ”
 
 
 
 

Ngày soạn:3/10/2015
Ngày dạy: 19/10ữ 23/10/2015
Tuần7
Bài 3: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (2t)
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
*   Biết kết hợp tranh và chữ viết tạo cho bức tranh thêm xinh động .
*   Biết cách chọn nhiều kiểu chữ khác nhau.
*   Tạo mầu cho chữ.
  II/ Đồ dùng dạy học:
            *   GV:  Máy tính, máy có nhiều tranh có sẵn.
 *   HS: Máy tính.
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
- Hãy sử dụng các công cụ đã học để vẽ hình.
HĐ2: Giới thiệu bài mới  - chú ý lắng nghe.
HĐ3: Làm quen với công cụ viết chữ.
A
Các bước thực hiện với công cụ viết chữ:
 1.Chọn công cụ viết chữ     trong hộp công cụ.
 2. Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, trên màn hình sẽ xuất hiện khung chữ.
 3. Gõ chữ vào khung chữ
 
 
Text Box: An Ninh Đông  4. Nháy chuột ra bên ngoài khung chữ để kết thúc.
- Em có thể chọn mầu cho chữ tuỳ thích.
 HD học sinh thực hành:
 
- Lắng nghe và ghi bài.
 
 
 
 
 
 
- Thực hành:
HĐ4: Chọn chữ viết.
- Trước khi gõ chữ vào khung em có thể chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.
 
 
 
 
 

- Kiểu chữ chuẩn là: .vnTime.
- Cỡ chữ: 14
- Chọn B là kiểu chữ in đậm.
- Chọn I là kiểu chữ in nghiêng.
- Chọn U là kiểu chữ gạch chân.
HD thực hành
 
- Chú ý quan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành
HĐ5: Hai kiểu viết lên tranh.  
Có hai lựa chọn kiểu viết chữ lên tranh đó là trong suốt và không trong suốt.
 
- Nghe hướng dẫn của GV
Tiết 2:
Thực hành:
- Hướng dẫn HS vẽ một bức tranh theo mẫu và ghi chữ lên bức tranh đó.
 
 
 
 
 
 
 

- Quan sát, kiểm tra học sinh thực hành.
 
- Quan sát hướng dẫn của GV
- Kết hợp nhóm thực hành.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:  
*   Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
*   Về nhà học lại cách vẽ và đọc trước bài : “Trau chuốt hình vẽ”.
 
 
 
 

Ngày soạn:24/10/2015
Ngày dạy: 26/10ữ 30/10/2015
Tuần8
Bài 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
         *   Biết và hiểu về công cụ phóng to thu nhỏ.
 *   Biết cách đưa hình vẽ lên lưới hình ô vuông và tác dụng của lưới hình ô vuông.
 *   Biết cách xoay hình, lật hình, tạo hình đối xứng.
II/ Đồ dùng dạy học:
         *   GV:  Máy tính, một số hình ảnh có sẵn.
         *   HS: Máy tính
III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
- Sử dụng công cụ viết chữ để viết vào hình vẽ.
An toàn giao thông
HĐ2: Giới thiệu bài mới  - chú ý lắng nghe.
HĐ3: Công cụ phóng to thu nhỏ. 
-  Giới thiệu công cụ phóng to hay còn gọi là kính lúp:
   Dùng để phóng to hình vẽ.
 
* Các bước sử dụng công cụ phóng to hình vẽ:
1.     Dùng công cụ phóng to trong hộp công cụ, con trỏ chuột lúc này trở thành hình kính lúp.
2.     Chọn cỡ hình hoặc nháy chuột vào hình vẽ.
=>Khi đã phóng to hình ta có thể sử dụng công cụ tẩy để tẩy các nét thừa hoặc vẽ thêm các nét thiếu.
           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

* Các bước thu hình vẽ về kích thước thực:
1. Dùng công cụ phóng to trong hộp công cụ.
  2. Chọn cỡ nhỏ hoặc nháy chuột vào hình vẽ.  
Thực hành
- Hãy vẽ bức tranh đơn giản sau đó sử dụng công cụ phóng to để chỉnh sử hình vẽ.
 
-         Quan sát GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành.
 
HĐ5: Hiển thị bức tranh dưới dạng lưới.
- Công dụng: Có tể chỉnh sửa các nét vẽ cho mịm hơn, xoá bớt các nét thừa không cần thiết.
- Các bước thực hiện hiển thị bước tranh dưới dạng lưới:
  B1: Phóng to bức tranh lên gấp 4 lần.  B2: Vào Wiew \ Show Grid.
HĐ6: Lật và quay hình vẽ.  
- Công dụng: Tạo ra được những hình giống nhau nhưng có các chiều khác nhau.
Các bước thực hiện:
    1.Dùng công cụ chọn để chọn hình.
    2. Vào menu Image\  Elip/Rotate.
    3. Chọn kiểu quay.
Tiết 2:
Thực hành:
- Hướng dẫn HS phóng to bức tranh và chỉnh sửa hình cho thích hợp.
- Hướng dẫn HS cách quay và lật hình.
- Quan sát GV hướng dẫn.
- Kết hợp nhóm thực hành.
 
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Về nhà học kỹ lại bài cả những bài trước.
 
 
 
 
 

Ngày soạn:29/10/2015
Ngày dạy: 02/11ữ 06/11/2015
Tuần 9
Bài 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
   -    Biết kết hợp cách vẽ các công cụ đã học ở các lớp.
-      Có kỹ năng vẽ thành thục, tạo ra được các bức tranh xinh động, sáng tạo.
  II/ Đồ dùng dạy học:
       *    GV:  Máy tính, máy chiếu, một số tranh mẫu.
       *    HS:   Máy tính
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết1:
HĐ1: Giới thiệu bài mới ( 1 – 2’)
- chú ý lắng nghe.
HĐ2: Thực hành bài vẽ bức tranh phong cảnh quê em có sử dụng công cụ chữ viết.  ( 18 – 20’)
- GV đưa mẫu tranh vẽ.

- Quan sát kiểm tra HS vẽ.
 
 
 
 
 
- Nhận xét cách vẽ, cách sử dụng công cụ vẽ của HS.
HĐ3: Vẽ bức tranh mà em yêu thích  ( 10 – 12’)
- Sử dụng các công cụ đã học và sự tuy duy em hãy vẽ bức tranh mà em yêu thích.
 
- Quan sát HS vẽ.
- Nhận xét, khen ngợi những HS vẽ đẹp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát mẫu rồi thực hành

 
 
 
 
- HS vẽ bức tranh yêu thích.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:   ( 2 – 3’)
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Nhắc nhở HS chuẩn bị tiết kiểm tra.
 
 
       
 
 
   
 

Tiết 2
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
-         Củng cố cách vẽ và hoàn thiện bức tranh theo ý mình
-         Kiểm tra .
  II/ Đồ dùng dạy học:
       *    GV:  Máy tính
       *    HS:   Máy tính
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
HĐ1: Nhắc nhở nội quy thực hành ( 1 – 2’) - chú ý lắng nghe.
HĐ2:  Thực hành (20 – 25’)
- Yêu cầu: Sử dụng tất cả các công cụ vẽ đã học em hãy vẽ bức tranh phong cảnh và viết chủ đề cho bức tranh đó.
- Quan sát HS thực hành
HĐ3
-         Nhận xét tranh vẽ của HS.
Tranh vẽ đúng chủ đề, đúng yêu cầu, sử dụng các công cụ vẽ hợp lý, bức tranh đẹp.
Tranh vẽ đúng chủ đề, chưa được đẹp.
 
 
 
- Lắng nghe yêu cầu của GV
- Thực hành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lắng nghe.
IV/ Củng cố – dặn dò:   ( 2 – 3’)
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Nhắc nhở HS chuẩn bị bài cho chương tiếp theo.
 
 
 
 

Ngày soạn:11/11/2015
Ngày dạy: 13/11ữ 06/17/2015
Tuần 10
ễN TẬP
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
   -    Biết kết hợp cách vẽ các công cụ với nhau.
-      Có kỹ năng vẽ thành thục, tạo ra được các bức tranh xinh động.
-      Tự tạo cho mình khả năng và tình cảm yêu thích môn học.
  II/ Đồ dùng dạy học:
       *    GV:  Máy tính, máy chiếu, một số tranh mẫu.
       *    HS:   Máy tính
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Giới thiệu bài mới ( 1 – 2’)
- chú ý lắng nghe.
HĐ2: Thực hành bài vẽ cái ly kem.  (12 – 15’)
- Hướng dẫn học sinh các bước vẽ ly kem.
B1: Dùng công cụ vẽ đường cong để vẽ ly.
B2: Dùng công cụ bình xịt để vẽ kem với các
 màu sắc khác nhau.
B3:Sử dụng công cụ vẽ đường cong vẽ thêm chiếc thìa.
B4: Sử dụng công cụ sao chép di chuyển ghép chúng lại.
B5: Sử dụng công cụ sao chép tạo ra nhiều ly khác với màu sắc khác nhau. Như vậy bức tranh các ly kem cho nhiều người ăn được hoàn tất.
- Quan sát kiểm tra HS thực hành
 
- Quan sát GV thực hành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS thực hành.
HĐ5: Thực hành bài sử dụng chủ yếu công cụ cắt và sao chép.  (19 – 22’)
- Hướng dẫn HS các bước :     
B1: Sử dụng công cụ hình chữ
 nhật vẽ hình vuông không đường
 biên.
B2: Sử dụng công cụ cắt chọn
 một phần hình vuông hình răng cưa.
B3: Chọn biểt tượng trong suốt di chuyển sang mép đối diện.
B4: Thực hiện tương tự các bước trên với mép tiếp theo.
B5: Sao chép hình đó thành một hình thứ 2 và thay đổi màu khác.
B6: Di chuyển ghép với hình thứ nhất cho thật khít.
B7:Tiếp tục sao chép cặp hình đó bằng cách nhấn tổ hợp
Ctrl+ V, di chuyển sao cho khớp với hình trước. Xếp đầy được các hình sẽ được bức tranh đẹp mắt.
 
- Quan sát HS thực hành.
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nhận xét đánh giá kết quả thực hành của HS.
 
- Chú ý quan sát hướng dẫn của GV và rồi thực hành theo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         HS thực hành.
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 2:
HĐ1: Thực hành bài vẽ bức tranh.  ( 20 – 22’)
_ Hướng dẫn các bước tạo bức
 tranh.
- Dùng công cụ vẽ đường cong
để vẽ các ngọn núi.
- Sử dụng công cụ bút vẽ để vẽ
đường uốn lượn gần đỉnh núi.
- Sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ cánh đồng,  con đường và vạch vôi trên đường .
- Sử dụng công cụ cọ để vẽ thân cây ven đường.
- Sử dụng công cụ bình xịt để cẽ lá cây.
- Tiếp theo vẽ ôtô đi trên đường. Sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật  và cây bút vẽ để vẽ bao quanh xe, một số tình tiết trên xe sau đó dùng tẩy tẩy đi một số góc không cần thiết.
- Dùng công cụ vẽ hình tròn và hình vuông tròn góc để vẽ bánh xe cùng các ô cửa.
- Chọn màu phù hợp cho bức tranh .
- Quan sát, kiểm tra HS thực hành.
 
 
 
 
 
 
 
- Nhận xét kết quả thực hành của HS.
 
 
-  Chú ý quan sát hướng dẫn của GV và thực hành theo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Thực hành theo mẫu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IV/ Củng cố – dặn dò:   ( 2 – 3’)
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-          Về nhà học kỹ lại cách vẽ các công cụ trong hộp công cụ.
 
       
 
 
   
 

Ngày soạn:18/11/2015
Ngày dạy: 20/11ữ 24//11/2015
Tuần11
  Chương III: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
Bài 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5 (2t)
I/ Mục tiêu:
         Giúp học sinh:
-         Biết được các chức năng và ý nghĩa của phần mềm học toán lớp 5.
-         Hiểu và thao tác thành thạo các dạng toán khác nhau, thực hiện đúng theo quy trình làm bài.
-         HS có ý thức và hiểu được ý nghĩa và tác dụng của phần mềm máy tính trong đời sống hàng ngày của con người cụ thể là việc học tập.
  II/ Đồ dùng dạy học:
       *     GV: Máy tính cài chương trình học toán lớp 5, máy chiếu.
       *     HS:  Cách giải các dạng toán lớp 5.
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:  
HĐ1: Giới thiệu bài mới
HĐ2: Giới thiệu phần mềm “Cùng học toán lớp 5”
- GV giới thiệu với HS:
 
 
- chú ý lắng nghe.
Cùng học toán là phần mềm giúp em học, ôn luyện và làm bằi tập môn Toán theo chương trình sách giáo khoa. Em sẽ được học, ôn luyện các phép toán liên quan đến số thập phân, các phép công, trừ, nhân, chia số thập phân.  
 
 
- Lắng nghe.
HĐ3: Màn hình khởi động chính của phần mềm. 
( 27 – 29’)
? Để khởi động một chương trình em có mấy cách?
 
 
 
- GV giới thiệu cách khởi động phần mềm học toán lớp 5.

 
Nháy đúp chuột lên biểu tượng                để khởi động phần mềm.
 -  Màn hình sẽ xuất hiện:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hãy nháy chuột vào bắt đầu để vào màn hình luyện tập chính:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ màn hình chính chọn các phép toán mà em thích màn hình sẽ xuất hiện:
 
 
Khu Vực
Thực hiện
phép tính.
 
 
 
 
 

                                       Các nút điều khiển
- Nếu làm phép tính đúng sẽ được tràng pháo tay và báo hiệu cho biết đã làm bài đúng, còn sai bạn sẽ được báo là sai.
- Muốn kết thúc bài chi việc nhấn dấu nhân trên góc phải màn hình.
- Hướng dẫn HS thực hành:
- Quan sát HS thực hành
- Nhận xét.
 
 
- Quan sát, trả lời câu hỏi.
=> Có 3 cách khởi động một chương trình:
- C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình.
- C2: Nháy chuột vào biểu tượng rồi nhấn Enter.
- C3: Nháy chuột phải, chọn Open.
 
 
- Quan sát GV và khởi động
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
Tiết 2:
Thực hành
- Hướng dẫn HS thực hành
 
- Kiểm tra HS thực hành
- Nhận xét.
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Kết hợp nhóm thực hành.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Nhắc nhở HS để muốn thực hành tốt thì HS phải học tốt toán ở trên lớp.
 
 
 
 

Ngày soạn:24/11/2015
Ngày dạy: 27/11ữ 01//12/2015
Tuần12
                             
            Bài 1: HỌC XÂY LÂU ĐÀI TRÊN CÁT BẰNG
                              PHẦN MỀM SAND CASTLE BUILDER
 
I/ Mục tiêu:
         Giúp học sinh:
-         Nắm được trò chơi và biết thao tác để tham  gia trò chơi .
-         Thông qua phần mềm HS biết cách sắp đặt và chọn lựa một cách logic.
-         Thông qua phần mềm HS tự rèn mình khả năng tư duy, ý thức tim tòi sáng tạo trong công việc của mình.
  II/ Đồ dùng dạy học:
     *   GV: Máy tính cài chương trình Sand Castle Buider, máy chiếu.
     *   HS: Máy tính.
  III/ Tiến trình bài giảng:
   
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:  
 
 
HĐ1: Giới thiệu bài mới
HĐ2: Màn hình chính của phần mềm. ( 15 – 17’)
? Để khởi động một chương trình em có mấy cách?
 
 
 
 
 
 

 
- Hướng dẫn HS khởi động phần mềm “ Xây lâu đài trên cát”:
Nháy đúp chuột lên biểu tượng               để khởi động phần mềm.
 -  Màn hình sẽ xuất hiện:
 
 
 
 
 
 
 
Hãy nháy chuột Play vào để vào màn hình chính của phần mềm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trên màn hình chính là một bãi cát. Hãy nhấn vào xô bên phải có cát đầy để chọn công cụ, vật liệu xây và nhấn vào xô bên trái chọn Exit để kết thúc.
Hướng dẫn HS  thực hành:
- Nhận xét:
 HĐ6: Các thao tác chính với các công cụ xây dựng.
(17 – 19’)
- Đưa vật liệu, công cụ vào bãi cát: Dùng chuột kéo thả các đồ vật từ thanh công cụ vào bãi cát, Mỗi vật liệu sẽ có 3 kích thức khác nhau.
- Di chuyển vật liệu trên bãi cát: Di chuyển bằng cách kéo thả chuột các vật liệu này.
- Thay đổi vị trí trước, sau ( trên, dưới) các đối tượng: Muốn chuyển các đối tượng phía sau ra phía trước chỉ việc nháy đúp chuột lên đối tượng này.
- Xoá một đối tượng: Muốn xoá một đối tượn trên bãi kéo thả đối tượn đó vào xô bên trái.
- Xoá toàn bộ làm lại từ đầu: Nháy chuột lên ô bên trái sau đó nháy vào clear.
- Sử dụng các công cụ khác: Muốn sử dụng các công cụ khác hãy nháy chuột lên ô bên phải.
Hướng dẫn HS thực hành
- Nhận xét.
 
Tiết 2:  Thực hành
- Hướng dẫn HS thực hành
 
- Kiểm tra HS thực hành
- Nhận xét.
- Chú ý lắng nghe
 Có 3 cách khởi động một chương trình:
- C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình.
- C2: Nháy chuột vào biểu tượng rồi nhấn Enter.
- C3: Nháy chuột phải, chọn Open.
 
 
 
 
 
 
- Quan sát GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hành theo hướng dẫn.
 
 
 
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Kết hợp nhóm thực hành
 IV/ Củng cố – dặn dò: 
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Nhắc nhở HS để muốn thực hành tốt thì HS phải có trí tượng tượng các ngôi nhà, lâu đài trên sách báo ,truyện hay trong phim hoạt hình.
 
 
 
 
 

 Ngày soạn:2/12/2015
Ngày dạy: 4/12ữ 8/12/2015
                             
Tuần13  
Bài 2: LUYỆN NHANH TAY TINH MẮT
VỚI PHẦN MỀM THE MONKEY EYES
 I/ Mục tiêu:
         Giúp học sinh:
-         Nắm được trò chơi và biết thao tác để tham  gia trò chơi .
-         Thông qua phần mềm HS biết cách nháy chuột nhanh và chính xác.
-         Thông qua phần mềm HS tự rèn HS kĩ năng nhớ và quan sát nhanh.
  II/ Đồ dùng dạy học:
      *   GV: Máy tính cài chương trình The Monkey Eyes, máy chiếu.
      *   HS: Máy tính.
  III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:  
HĐ1: Giới thiệu bài mới ( 1 – 2’) - chú ý lắng nghe.
HĐ2: Màn hình chính của phần mềm. (15 – 17’)
? Để khởi động một chương trình em có mấy cách?
 
 
 
 
 
 

 
- Hướng dẫn HS khởi động phần mềm “Nhanh tay nhanh mắt”:
Nháy đúp chuột lên biểu tượng               để khởi động phần mềm.
Màn hình có dạng :
 
 
 
 
 
 
 
 -  Nháy chuột vào vị trí bất kỳ màn hình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hãy nháy chuột vào sao trên góc trái chương trình \ game\ Start New Game để bắt dầu bài luyện nhanh tay tinh mắt.
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hai bức tranh thật sinh động và rất giống nhau xuất hiện trên khung trái và phải của màn hình. Nhiệm vụ  phải tìm thật nhanh xem hai bức tranh này có những điểm khác nhau.
- Nếu tìm thấy điểm nào khác nhau hãy đưa chuột nháy nhanh và chính xác vào vị trí vừa tìm thấy.
- Đứng ở giữa là chiếc đồng hồ đếm ngược để chỉ thời gian còn lại của chúng ta. Thời gian được tính bằng giây.
- Cứ mỗi lần khởi động chỉ được phép sai 5 lần. Mỗi lần nháy chuột sai vị trí sẽ mất đi một lượt chơi.
- Hướng dẫn HS thực hành.
HĐ3: Các thao tác cần thực hiện. ( 45 – 47’)
- Phải tìm các vị trí khác nhau giữa hai hình. Nếu đúng thanh kết quả sẽ tăng lên một gạch vàng.
- Nếu gặp khó khăn cần sự giúp đỡ nhấn F3 nhờ trợ giúp. Trên màn hình phia dưới bên phải là các quả tin giúp đỡ.
- F4 là nút tạm dùng chơi nghĩ giải lao hai hình vẽ sẽ tạm thời bị che khuất.
- Khi đạt được điểm cao nhất trong danh sách người chơi. Sẽ được lời chúc mừng và được ghi tên vào danh sách.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muốn kết thúc cuộc chơi nhấn Esc màn hình sẽ hỏi có muốn thoát hay không và chọn yes.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Kiểm tra HS thực hành.
- Nhận xét.
Tiết 2:
Thực hành
- Hướng dẫn HS thực hành
 
- Kiểm tra HS thực hành
- Nhận xét.
 
-  Có 3 cách khởi động một chương trình:
- C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình.
- C2: Nháy chuột vào biểu tượng rồi nhấn Enter.
- C3: Nháy chuột phải, chọn Open.
 
- Quan sát GV hướng dẫn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Thực hành theo hướng dẫn.
 
 
- Quan sát ghi nhớ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
 
 
 
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Kết hợp nhóm thực hành.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Nhắc nhở HS để muốn thực hành tốt thì HS phải có sự tập chung, tinh ý và nhanh nhẹn.
 
 
 
 

Ngày soạn:9/12/2015
Ngày dạy:11/12ữ 15/12/2015
Tuần14
     Chương IV:  EM HỌC GÕ 10 NGÓN
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (2t)
I/ Mục tiêu:
        Giúp học sinh:
-         Ôn lại những kiến thức cơ bản của quy tắc gõ bàn phím.
-     Hiểu rõ ý nghĩa, chức năng của từng phím trong bàn phím.
-         Tạo ra sự hứng thú, tò mò muốn tìm hiểu trong chương trình Mario.
II/ Đồ dùng dạy học:
-   GV: Máy tính cài chương trình Mario, máy chiếu.
-   HS: Máy tính.
III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Giới thiệu bài mới
 
- Chú ý lắng nghe.
HĐ2:Nhắc lại các quy định gõ bàn phím. 
? Quan sát tranh em hãy nhắc lại quy định các ngón tay phụ trách tại hàng phím cơ sở?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HĐ3: ý nghĩa và cách gõ phím cách. 
? Phím cách là phím như thế nào trong bàn phím?
 
? Phím cách dùng để làm gì?
 
? Phím cách do ngón tay nào phụ trách?
 
-  Bàn tay phải: ngón trỏ : H,J
Ngón giữa: K, ngón áp út:L, ngón ut: ;
- bàn tay trái: ngón trỏ : GF
Ngón giữa: D, ngón áp út:S, ngón ut: A
 
 
 
 
 
-  Là phím dài nhất trong bàn phím.
- Dùng để gõ dấu cách giữa hai từ trong câu.
- Do hai ngón tay cái phụ trách.
 
HĐ4: Quy tắc gõ phím Shift
? Phím Shift dùng để làm gì?
 
? Hãy nêu cách gõ phím Shift?
 
 
Chú ý:  Nếu đèn Caps Lock bật sáng thì hiệu ứng gõ phím in hoa, thường bị đảo lại: Gõ phím sẽ thành phím in hoa, gõ cùng phím Shift sẽ được chữ in thường.
Đèn Caps Lock không có ảmh hưởng đến quy định gõ các ký tự trên phím Shift.
HĐ5: Luyện gõ bằng phần mềm Mario ( 24 -25’)
+ Luyện gõ từ thuộc hàng phím cơ sở.
. Chọn Lesson\ Home Row Only.
. Nháy chuột tại khung tranh số 2.
. Gõ các chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.
+ Luyện gõ các từ thuộc hàng phím cơ sở và hàng phím trên.
 . Chọn Lessons\ Add Top Row.
 . Nháy chuột tại khung tranh số 2.
+ Luyện gõ các từ thuộc hàng phím cơ sở và hàng phím dưới.
 . Chọn mục Add Bottom Row.
 . Nháy chuột tại khung tranh số 2.
+ Luyện gõ các từ thuộc hàng phím cơ sở và hàng phím số.
. Chọn Lessons\ Add Numbers
. Nháy chuột tại khung tranh số 2.
- Hướng dẫn Hs thực hành.
- Nhận xét
 
- Dùng để gõ các kí tự trên và các chữ in hoa.
-  Phím Shift được gõ đồng thời các phím khác trên bàn phím ( gõ tổ hợp phím ).
 
- HS lưu ý phần chú ý.
 
 
 
 
 
 
- Quan sát GV thực hành. NHớ cách chọn các hàm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn của GV.
Tiết 2:
HĐ1:  Luyện tập.
 -Hướng dẫn HS làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Yêu cầu Hs Làm bài 1,2,4.
- Nhận xét
 
 
 
- Làm bài tập.
HĐ7: Thực hành.   
- Yêu cầu HS thực hành đúng mục tiêu bài.
- Nhắc nhở HS lên thực hành lần lượt từ hàng cơ sở tạo ra sự thuần thục cho tay.
Quan sát HS thực hành.
 
 
- Thực hành.
IV/ Củng cố – dặn dò:   
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Yêu cầu HS về học kỹ bài và làm bài tập 3,5,6 trong sgk/62.
-         Nhắc nhở HS chuẩn bị trước bài gõ các ký tự đặc biệt.
 
        
Ngày soạn:15/12/2015
Ngày dạy:18/12ữ 22/12/2015
Tuần15
 
Bài 2: LUYỆN GÕ CÁC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT (2t)
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
-      Nhận biết được vị trí khu vực chứa các ký tự đặc biệt trên bàn phím.
-      Phân biệt được các ký tự có sử dụng phím Shift và các ký tự không sử dụng phím Shift.
-      Luyện gõ thành thạo các ký tự đặc biệt qua phần mềm Mario.
 II/ Đồ dùng dạy học:
        *    GV:  Máy tính, máy chiếu, tranh vẽ bàn phím.
         *   HS:   Máy tính
III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
1. Ngón nào phụ trách phím Space bar?
a) Ngón trỏ, b) Ngón cái,  c) Ngón giữa, d) Ngón út.
2. Phím nào là phím có gai? Hãy giải thích vì sao phím lại có gai?
a) T I ; b) G H ;   c)  F J ;  d)  B N
- Nhận xét cho điểm HS.
 
 
b) Ngón cái.
 
c) F J là phím có gai để đánh dấu phím cơ sở đặt ngón tay.
HĐ2: Giới thiệu bài mới - chú ý lắng nghe.
HĐ3: Cách gõ các ký tự đặc biệt. 
 ? Như thế nào được gọi là các ký tự đặc biệt?
 
 
? Khu vực nào chứa các ký tự đặc biệt ?
 
? Khu vực nào do ngón út phụ trách?
- Nhận xét
 
-  Các ký tự đặc biệt là các ký tự không phải là chữ cái và chữ số.
-  Khu vực hàng phím số và khu vực bên phải bàn phím.
 
-  Khu vực bên phải bàn phím.
HĐ4: Cách gõ kết hợp các ký tự đặc biệt với phím
Shift.
- Các ký tự đặc biệt trên hàng phím số phải gõ cùng với phím Shift.
- Các ký tự bên phải bàn phím nếu là ký tự trên phải gõ cùng phím Shift bên trái.
- Hướng dẫn HS thực hành.
 
- Chú ý quan sát hướng dẫn của GV
 
 
 
- Thực hành theo hướng dẫn.
Tiết 2: Thực hành
HĐ1 Thực hành luyện gõ bằng phần mềm Mario.
- Hướng dẫn HS cách chọn thực hành
- Luyện gõ các ký tự đặc biệt từng mức riêng biệt.
. Nháy chuột vào Lesson\ Symbol.
. Nháy chuột vào khung số 1.
. Gõ các chữ số và kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario.
- Luyện gõ các kí tự dặc biệt mức nhóm ký tự.
. Nháy chuột vào mục Lesson\ Symbol.
. Nháy chuột vào khung số 2.
. Gõ các chữ số và kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario.
- Ôn luyện tổng hợp.
. Nháy chuột vào Lesson\ ALL Keyboard
. Nháy chuột vào khung số 1.
. Gõ các chữ số và kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario.
 
 
- Nhận xét.
HĐ2: Luyện gõ trên phần mềm Word.
- HD HS tự gõ các ký tự đặc biệt trên Word.
- Quan sát HS thực hành.
- Nhận xét.
 
 
Quan sát HD của GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chọn từng bước thực hành theo từng cấp độ.
- Thực hành.
 
- Thực hành theo HD của GV
- Thực hành trên Word.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-          Yêu câu HS phân biệt rõ các ký tự kết hợp cùng phím  Shift và các ký tự không dùng phím Shift. Chuẩn bị trước bài: “ Luyện gõ từ và câu”.
 
       
 
 
   
 

Ngày soạn:23/12/2015
Ngày dạy:25/12ữ 29/12/2015
Tuần16
 
Tiết 1
Bài 3: LUYỆN GÕ TỪ VÀ CÂU
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
         -   Hiểu được thế nào là từ, là một câu, đoạn văn bản và kỹ năng gõ từ, gõ câu, gõ đoạn văn.
-      Có khả năng gõ một văn bản trên chương trình soạn thảo văn bản.
-      Thành thạo  với cách gõ từ trong chương trình Mario.
II/ Đồ dùng dạy học:
          *   GV:  Máy tính, máy chiếu, tranh vẽ bàn phím.
           *   HS:   Máy tính
III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
Hãy gõ bài sau:
1 + 1 = ?     10 x _ _ = 50   { 98*0 }   a = b
[ x + 2] = 9     y = ?    " a" < b> , q * p = ?
 
 
Thực hành.
HĐ2: Giới thiệu bài mới  ( 1 – 2’) - chú ý lắng nghe.
HĐ3: Thế nào là một từ, một câu, một đoan văn bản.
 ? Từ là gì? Hãy lấy ví dụ cho từ?
 
 
? Câu là gì? lấy VD?
VD: -   Mùa xuân, cây cối thay nhau đua sắc.
-         Trời ơi!
-         Nó đang ở đâu vậy?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
? Đoạn văn bản ?
 
 
 
- Từ bao gồm một hoặc nhiều ký tự viết liền nhau.
VD: Chú         loắt     choắt
=> Câu bao gồm một hay nhiều từ thường được kết thúc bởi dấu chấm (.), dấu (?), dấu chấm than (!).
 
 
=> Đoạn văn bản bao gồm một số câu hoàn chỉnh và được kết thúc bằng dấu xuống dòng.
 
HĐ5: Cách gõ một từ.
- Các ký tự trong từ cần được gõ nhanh, chính xácc và liên tục.
- Các từ viết cách nhau bởi một dấu cách
-  Sau khi kết thúc một từ, một câu hoặc một đoạn văn có  thể nghỉ tay để chuẩn bị gõ câu hoặc từ tiếp theo.
*) Phím Enter dùng để kết thúc đoạn văn bản hoàn chỉnh và xuống dòng. Enter do ngón tay út phụ trách.
Hướng dẫn HS thực hành từng bước.
Nhận xét
 
 
 
- Chú ý quan sát hướng dẫn của GV và rồi thực hành theo.
 
 
 
 
 
 
-         HS thực hành theo hướng dẫn.
Hướng dẫn HS thực hành trên Word
T1:
 Hỏi cây bao nhiêu tuổi
Cây không nhớ tháng năm
Cây chỉ dang tay lá
Che tròn một bóng râm.
 
T2: Yêu câu HS gõ một bài thơ hoặc một bài hát mà em thích.
- Nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hành trên Word.
Hỏi cây bao nhiêu tuổi
Cây không nhớ tháng năm
Cây chỉ dang tay lá
Che tròn một bóng râm.
- Gõ bài thơ.
 
 
 
 
- Chú ý hướng dẫn của GV.
 IV/ Củng cố – dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Yêu cầu Hs về làm bài 1,2,3,4,5/ 70 sgk và chuẩn bị bài đánh giá kỹ năng gõ bàn phím.
         
Tiết 2
Bài 4: ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GÕ BÀN PHÍM.
 I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
-      Ôn tập toàn diện chương trình tập gõ 10 ngón
-      Thành thạo với chương trình Mario
-      Biết kết hợp các chức năng trong chương trình soạn thảo văn bản.
 II/ Đồ dùng dạy học:
         *       GV:  Máy tính, máy chiếu, tranh vẽ bàn phím.
         *       HS:   Máy tính
 III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
   
HĐ1: Kiểm tra bài cũ
Gõ đoạn thơ sau ( Không dấu )
Hỏi cây bao nhiêu tuổi
Cây không nhớ tháng năm
Cây chỉ dang tay lá
Che tròn một bóng dâm.
 
- Thực hành trên Word
HĐ2: Giới thiệu bài mới - chú ý lắng nghe.
HĐ4: Ôn tập luyện gõ toàn bàn phím bằng phần mềm Mario.
- Ôn tập toàn bàn phím với mức độ gõ ký tự
Vào Lesson\ All Keyboard\ khung tranh số 1.
- Ôn tập toàn bàn phím với mức độ gõ đơn giản.
Vào Lesson\ All Keyboard\ khung tranh số 2.
- Ôn tập toàn bàn phím với mức độ gõ tổng quát.
Vào Lesson\ All Keyboard\ khung tranh số 3.
 
- Quan sát GV thực hành và thực hành.
HĐ5: Đánh giá kỹ năng gõ bàn phím
? Mục đích của luyện gõ 10 ngón là gì?
- Khi hoàn thành một bài luyện tập cụ thể, Mario sẽ thể hiện cửa sổ thông báo kết quả bài luyện tập vừa thực hiện.
*) Luyện tập:
Làm bài tập B1, B2/73 sgk.
 
-  Tạo ra khả năng gõ nhanh và chính xác.
 
 
- Thực hành.
Thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hành với mức độ tăng dần.
 
- Thực hành.
 
  IV/ Củng cố – dặn dò
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Yêu cầu Hs về làm bài 3,4/74 sgk và chuẩn bị cho tiết ôn tập và kiểm tra.        
                                            
Ngày soạn:29/12/2015
Ngày dạy:01/01ữ 05/01/2016
Tuần17
Bài 5: ÔN TẬP HỌC KỲ (2t)
I/ Mục tiêu:
       Giúp học sinh:
-      Ôn tập toàn diện chương trình tập gõ 10 ngón
-      Luyện tập thành thạo các chức năng như viết hoa, viết đúng và nhanh từ, đúng câu…
-      Tự đánh giá bản thân và cố gắng trong lần tiếp theo để kết quả ngày càng cao.
II/ Đồ dùng dạy học:
            *     GV:  Máy tính, máy chiếu, tranh vẽ bàn phím.
            *     HS:   Máy tính
 III/ Tiến trình bài giảng:
 
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1+ 2  
HĐ1: Kiểm tra bài cũ
1. Các ký tự đặc biệt trong hàng phím số được gõ như thế nào?
a) Tất cả đều do hai ngón út phụ trách.
b) Các ngón này được gõ theo sự phân công.
2. Khi gõ các phím { } thì dùng phím  Shift nào?
a) Bên trái       b) Bên phải.
 
 
 
b) Các ngón này được gõ theo sự phân công.
 
a) Bên trái      
HĐ2: Giới thiệu bài mới  - chú ý lắng nghe.
HĐ3: Ôn tập trong chương trình Mario 
- GV hướng dẫn HS thực hành theo trình tự tăng dần và mức độ khó dần, đánh đúng vị trí ngón tay.
- Hướng dẫn HS tự đánh giá bản thân sau mỗi lần chơi.
 
- Quan sát GV thực hành và thực hành.
HĐ4: Ôn luyện tập gõ 10 ngón trong chương trình Word.
1. Hướng dẫn HS tập gõ chữ hoa bằng cách bật phím Capslock.
AN DUONG VUONG, HO TUNG MAU, HAI BA TRUNG, CACH MANG THANG TAM, NGUYEN TAT THANH, PHAN DINH PHUNG, TAN BINH.
2. Yêu cầu hs tập đánh bài CON CAO VA TO ONG
3. Yêu cầu hs tập đánh bài thơ bài hát mà em thích.
4. GV đọc một bài thơ tất cả HS cùng đánh xem ai đánh nhanh và chính xác nhất.
 
- Chú ý quan sát hướng dẫn của GV và rồi thực hành theo.
IV/ Củng cố – dặn dò:  
-         Giáo viên nhận xét và đánh giá bài học.
-         Yêu cầu HS ôn lại cách gõ bằng 10 ngón tay chuẩn bị bài “em tập soạn thảo”.
 
 
 
 
 

Ngày soạn:29/12/2015
Ngày dạy:8/01ữ 12/01/2016
Tuần18
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I/ Mục tiêu:
             Giúp học sinh:
-         Củng cố các kiến thức đã học trong kỳ I.
-         Có kỹ năng kết hợp các kiến thức đã học
II/ Đồ dùng dạy học:
-   GV: Máy tính, đề kiểm tra.
-   HS: Máy tính
III/ Tiến trình bài giảng:
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
   
HĐ1: ổn định tổ chức - Ngồi trật tự.
HĐ 2:  Yêu cầu
Yêu cầu 1:     
     Sử dụng những công cụ đã học em hãy vẽ một bức tranh về quê hương em. Hãy ghi tên và lớp em  lên bức tranh đó rồi ghi bức tranh đó lên ổ D mang tên “ kiểm tra”.
Yêu cầu 2:  
     Sử dụng phần mềm Mario. Vào mục Lessons \ All keyboard  nháy vào bức tranh số 3. Hãy gõ theo các từ xuất hiện trên đường đi của Mario.
Yêu cầu 3
Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!
               ( Bài kiểm tra học kỳ I ngày 5 – 01 – 2011)
Yêu cầu 4:   
12 + 14 = ?
4/5 - 9/5 = ??
5% + 7% = ?
Thanhnghianew @ yahoo.com
Biểu điểm:
Yêu cầu 1: ( 4đ)
- Vẽ hoàn thiện bức tranh đẹp, tô màu hợp lý. (2đ)
- Viết được tên và lớp lên bức tranh (1đ)
- Biết sử dụng copy, sử dụng tốt các công cụ (1đ)
Yêu cầu 2: (4đ)
- Chọn đúng yêu cầu, gõ đúng vị trí 10 ngón tay (2đ)
- Tỷ lệ gõ chính xác từ 86 – 100% (1đ)
- Word/Min > 4 (1đ).
Yêu cầu 3,4: (2đ)
 - Hoàn thiện bài đầy đủ các ký tự đặc biệt (1đ)
 - Đánh viết hoa và in nghiêng đúng vị trí (1đ)
 
 
- Nghe yêu cầu
- Thực hành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IV/ Củng cố – dặn dò:    Giáo viên nhận xét và đánh giá giờ kiểm tra, đọc điểm.
-         Yêu cầu HS chuẩn bị bài tiếp theo.
 
 
 
 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 84 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

146/PGDĐT

Tuyên truyền không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 86 | lượt tải:0

07/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 85 | lượt tải:0

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 89 | lượt tải:0

03/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 92 | lượt tải:0

735/UBND-VP

V/v Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 92 | lượt tải:0

01/TB PGD & ĐT

Phân công nhiệm vụ trong thời gian công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý do TP tổ chức năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 83 | lượt tải:0

81-CV/HĐĐ

V/v tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, và các trào lưu không phu hợp với trẻ em

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 92 | lượt tải:0

705/UBND - LĐTBXH

V/v Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 107 | lượt tải:0

68/KH-CAQO-PGD-ĐT

Phối hợp tuyên truyền giáo giục pháp luật về ATGT

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 105 | lượt tải:0

10/KH-ĐTN

KH tổ chức triển khai chương trình "Thiêu nhi thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 125 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây