GIÁO ÁN KHỐI 3

Chủ nhật - 18/01/2015 20:58
GIÁO ÁN KHỐI 3
Ngày soạn 5/9/2014
Tuần 1
Thứ hai ngày 8 tháng 9  năm 2014

 

TOÁN
Tiết 1                                   ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu  : 
 - Biết cách đọc , viết , so sánh các số có ba chữ số.
II/Đồ dùng dạy học :       Bảng con
III/ Các hoạt động trên lớp
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/. Ổn định:
2/. KTBC :
3/. Bài mới
a.Gtb: -Giáo viên giới thiệu và  ghi đề bài.
B. Hướng dẫn ôn tập
Bài 1 :
-Gọi 1 hs đọc yc BT.
 
- GV nhận xét .
Bài 2 : HS tự điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số.
-Các số tăng liên tiếp  310, …,….., 319.
-Các số giảm liên tiếp 400,…,… 391.
Bài 3 : Yêu cầu HS làm vào bảng con.
 
 
 
 
                              Nhận xét
Bài 4 : Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau :  375, 421, 573, 241, 753, 142.
4/ Củng cố - dặn dò (3’)
- GV hệ thống lại bài .
-Yêu cầu HS về nhà ôn tập thêm về đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.
GV nhận xét tiết học
 
 
 
 
 
 
- HS đọc
-Học sinh  làm bài tập
-Học điền vào phiếu viết số thích hợp vào chổ chấm.
-HS đọc kết quả.
-Giải bảng lớp.
310, 311, 312, 313......
400, 399, 318, 317.....
- HS làm bài
303 <  330                     
615 >  516
        30 + 100   < 131
        410  - 10   < 400 + 1
        243 = 200 + 40 + 3
-Số lớn nhất trong các số đó là  735.
-Số bé nhất trong các số đó là  142.
 
-Chuẩn bị bài sau, “Cộng trừ các số có 3 chữ số”.

 

---------------------------------------------------------------

Tập đọc – kể chuyện

                                                  Cậu bé thông minh
I/Mục tiêu :
A / Tập đọc
- Đọc đúng , rành mạch , biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật .
Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi sự thông minh , tài trí của cậu bé . (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
B / Kể chuyện
-Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa .
*Kĩ năng sống: - Tư duy sáng tạo.
                      - Ra quyết định
                       -Giải quyết vấn đề
II/ Chuần bị :
Tranh
III/Các hoạt động trên lớp :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/Ổn định (1’)
2/.KTBC (2’) Kiểm tra đồ dùng của HS
3/. Bài mới :  
*    Tập đọc (45’)
a.Gtb: Giới thiệu 8 chủ điểm SGV tiếng việt 3 (tập 1) và bài học.
Giáo viên  ghi đầu bài:
b) Luyện đọc:
-Giáo viên đọc mẫu lần 1
-Mỗi em đọc 1 câu nối tiếp cho đến hết bài.
-GV theo dõi để sửa sai cho học sinh.
-Giáo viên  hướng dẫn  học sinh  luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ :
*kinh đô  : Nơi vua và triều đình đóng.
* om sòm   ( Ầm ĩ, gây náo động.)
*trọng thưởng(Tặng thưởng cho phần lớn)
Đọc đoạn:
 
c/ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài:
-Nhà vua nghĩ  ra kế gì để tìm người tài?
 
-Vì sao dân làng lo sợ khi nghe lệnh vua?
-Cậu bé làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?
? Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì?
 
?Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?
-Câu chuyện này nói lên điều gì?
-Tổ chức cho HS thi đọc truyện theo vai.
Nhận xét, tuyên dương.
Nội dung: Câu chuyện ca ngợi tài trí thông minh, ứng xử khéo léo của 1 cậu bé.                                                     
*    Kể Chuyện: (17’)
1.1 Giới thiệu:
Nêu nhiệm vụ của nội dung kể chuyện. 1.2 Hướng dẫn kểtừng đoạn của câu chuyện theo tranh.
* Tranh 1:
+Quân lính đang làm gì?
 
+Dân làng có thái độ ra sao?
-YCHS kể lại đoạn 1.
-Nhận xét tuyên dương những em kể hay.
* Hướng dẫn tương tự  đoạn 2 và đoạn 3, sau đó cho HS kể từng đoạn.
4/ Củng cố - Dặn dò: (2’)
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 
 
 
 
 
-Cả lớp mở SGK.
 -HS quan sát tranh
-HS nhắc lại.
 
-HS chú ý lắng nghe.
-HS đọc mỗi em 1 câu.
 
-Theo dõi nhận xét, sửa sai.
-  HS đọc
 
 
 
-HS đọc từng đoạn nối tiếp
-Đọc từng đoạn nối tiếp theo cặp.
 
- Lệnh cho mỗi gia đình trong làng phải nộp 1 con gà trống biết đẻ trứng.
-Vì gà trống không thể đẻ trứng được.
- Cậu nói 1 chuyện khiến vua cho là vô lí (bố đẻ em bé )
-Cậu yêu cầu sứ giả về tâu với đức vua rèn chiếc kim thành 1 con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
-Yêu cầu 1 việc vua không thể làm được để khỏi phải thực hiện lệnh của vua.
-Ca ngợi tài trí của cậu bé.
-HS đọc1 đoạn trong bài.
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe
 
 
 
-Nhìn tranh: Kể
+ Quân lính đang thông báo lệnh của Đức Vua.
 +Dân làng vô cùng lo sợ.
+ 2 HS kể trước lớp.
 
 
- HS kể lại từng đoạn của câu chuyện .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014
Toán
   Tiết 2:                     Cộng , trừ các số có 3 chữ số(không nhớ)
I/  Mục tiêu :
- Biết cách tính cộng , trừ các số có 3 chữ số(không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn , ít hơn .
II/ Chuẩn bị :   SGK
III/ Các hoạt động trên lớp : (40’)

Hoạt động của  của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/. Ổn định: (1’)
2/. KTBC (3’) Đọc viết so sánh các số có 3 chữ số.
Bài 5 :
Viết các số : 537, 162, 830, 241, 519, 425
Nhận xét
3/ Bài mới
a.Gtb:
GV giới thiệu và ghi đề bài
b.Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1:Tính nhẩm
00
 
Bài 2 : Đặt tính
 
GV nhận xét
Bài 3 :                  245hs                32h
Khối lớp 1 I---------------------I-------I
Khối lớp 2 I---------------------I
                                ?hs
 
GV nhận xét .
Bài 5 : Với 3 số 315, 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng
4/ Củng cố- dặn dò : (3’)
-Gv hệ thống lại bài vànhận xét tiết học.
 
 
+ Từ bé đến lớn.
162, 241, 425, 519, 537, 830.
+ Từ lớn đến bé.
830, 537, 519, 425, 241, 162.
 
HS nhắc lại
Giải vào vở kiểm chéo
 400+300 = 700                   500+40 = 540
700-300 = 400                     540-40  = 500
c/Tương tự HS tự làm.
-HS làm bảng con.
   +        -         +        
      768           221           619
Học sinh  đọc đề.+tìm hiểu đề + giải vào  vở
                            Giải:
Số học sinh  khối 2 là
            245 – 32 = 213 (học sinh )
                              Đáp số : 213 học sin
-Học sinh  đọc đề + giải miệng.
315 + 40 = 355               355 – 40 = 315
40   + 315 = 355              355 – 315 = 40
    
Chính tả ( tập chép )
Cậu bé thông minh
I/ Mục tiêu :
 - Chép chính xác và trình bày đúng quy định bài chính tả ; không mắc quá 5 lỗi trong bài
- Làm đúng bài tập 2a; điền đúng 10 chữ và tên cảu 10 chữ đó vào ô trống trong bảng (BT3).                                                      
II/.Chuẩn bị :   Vở chính tả.
III/ Các hoạt động trên lớp (40’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/. Ổn định: (1’)
2/. KTBC: (2’)
-Kiểm tra đồ dùng của HS
3/.Bài mới: (35’)
a.Giới thiệu bài và  ghi đề bài .
b. Hướng dẫn tập chép.
-Giáo viên  đọc đoạn chép .
-Đoạn này chép từ bài nào ?
?Tên bài viết ở vị trí nào ?
? Đoạn chép có mấy câu ?
?  Cuối mỗi câu có dấu gì ?
?  Chữ đầu câu viết như thế nào ?
? Hướng dẫn viết chữ khó: nhỏ ,bão ,xẻ thịt , sắc ..
-Giáo viên  theo dõi uốn nắn .
-Chấm, chữa bài
c.Luyện tập :
Bài 1:Điền vào chỗ trống :
Nhận xét.
Bài 3:
Điền chữ và tên còn thiếu :
-GV viết bảng .
4. Củng cố- Dặn dò:(2’)
Gv hệ thống lại bài và nhận xét tiết học
 
 
-Học sinh trình bày lên bàn.
 
-Nhắc tựa.
 
-1 học sinh đọc.
-Bài Cậu bé thông minh.
-ở giữa
-4 câu
-Dấu chấm
-Viết hoa
-Học sinh viết bảng con.
 
-Học sinh trình bày vở, viết bài.
-Nộp bài theo tổ.
-Tự soát lỗi cho nhau.
-Học sinh luyện tập VBT
 
 
 
- HS làm bài .
 
 
----------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
 Tiết 1                                           KÍNH YÊU BÁC HỒ
 I/.Mục tiêu :
- Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước , dân tộc .
- Biết tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ
- Thực hiện theo 5 điều Bá Hồ dạy thiếu niên nhi đồng
II/.Chuẩn bị :     Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh  về Bác Hồ.
III/ Các hoạt động trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/.Ổn định: (1’)
2/. KTBC :
3/. Bài mới: (31’)
Giáo viên  bắt bài hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí
và giới thiệu bài .
Hoạt động  1 :   Thảo luận nhóm
GV chia HS thành các nhóm quan sát các bức ảnh, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh.
-Vậy các em biết gì về Bác Hồ ?
-Ví dụ như Bác Hồ sinh ngày, tháng năm nào ?Quê Bác Hồ ở đâu?
Gv nhận xét .
Hoạt động 2 : Kể  chuyện “Các cháu vào đây với Bác”
?Qua Câu chuyện các em thấy t. cảm giữa Bác và cháu thiếu nhi thế nào ?
Kết luận :
-Các cháu thiếu nhi rất yêu quí Bác Hồ và bác Hồ cũng rất yêu quí, quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ thiếu nhi cần phải ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy.
Hoạt động  3 :
-Giáo viên  Y/c mỗi học sinh  đọc 1 điều trong 5 điều Bác Hồ dạy
4/ Củng cố dặn dò (3’)
-Gv hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 
 
 
-Cả lớp cùng hát.
 
-Học sinh  thực hiện theo nhóm.
-Đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu 1 ảnh.
Cả lớp trao đổi và thảo luận.
 
 
+ Bác sinh ngày 19/5/1890, quê Bác ở làng sen xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 
 
+ Các cháu Thiếu nhi rất yêu quý Bác Hồ và Bác Hồ cũng rất yêu quý Thiếu nhi.
 
-Lắng nghe.
 
 
 
 
 
-HS đọc
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
-TRÒ CHƠI NHANH LÊN BẠN ƠI
  A/ Muïc tieâu ª Phoå bieán moät soá quy ñònh khi luyeän taäp . Yeâu caàu hoïc sinh hieåu vaø thöïc hieän ñuùng . Giôùi thieäu chöông trình moân hoïc .Yeâu caàu hoïc sinh bieát ñöôïc ñieåm cô baûn cuûa chöông trình coù thaùi ñoä ñuùng vaø tinh thaàn taäp luyeän tích cöïc  .
     ª Chôi troø chôi “Nhanh leân baïn ôi “. Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch chôi vaø tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng .
 B/ Ñòa ñieåm phöông tieän  :- Saân baõi choïn nôi thoaùng maùt , baèng phaúng , veä sinh saïch seõ saân taäp ñaûm baûo an toaøn luyeän taäp . Chuaån bò coøi keû saân cho troø chôi …
 C/ Leân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Phaàn môû ñaàu:
-Nhaän lôùp taäp trung lôùp theo 4 haøng doïc . Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc .
-Yeâu caàu lôùp thöïc hieän caùc ñoäng taùc khôûi ñoäng
2.Phaàn cô baûn:
-Phaân coâng toå nhoùm luyeän taäp
-Choïn caùn söï moân hoïc .
-Giaùo vieân nhaéc laïi noäi quy taäp luyeän vaø phoå bieán noäi dung yeâu caàu moân hoïc .
- Chænh ñoán trang phuïc , veä sinh taäp luyeän .
-Höôùng daãn troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi “
-Yeâu caàu hoïc sinh oân laïi moät soá ñoäng taùc  ñoäi hình ñoäi ngöõ ñaõ hoïc ôû lôùp 1 vaø 2 .
3.Phaàn keát thuùc :
-Giaùo vieân heä thoáng laïi baøi hoïc
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc
-Keát thuùc giôø hoïc baèng caùch hoâ “ Giaûi taùn “
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp theo ñoäi hình 4 haøng doïc
-Laéng nghe giaùo vieân ñeå naém noäi dung baøi hoïc
-Giaäm chaân taïi choã , haùt vaø taäp baøi theå duïc phaùt trieån  chung ôû lôùp 2 ( 1 Laàn )
-Hoïc sinh thöïc hieän caùc ñoäng theo giaùo vieân yeâu caàu .
-Caùc nhoùm trôû veà theo töøng khu vöïc ñaõ ñöôïc phaân ñeå luyeän taäp .
-Thöïc hieän troø chôi “ Nhanh leân baïn ôi “.
- Caû lôùp cuøng thöïc hieän laïi caùc ñoäng taùc  nhö : doùng haøng , ñieåm soá , quay phaûi ( traùi ) nghieâm ( nghæ ) , daøn haøng , doàn haøng …
-Hoïc sinh laøm caùc ñoäng taùc thaû loûng
-Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt baøi “Nhö coù Baùc Hoà”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014
TOÁN 
 Tiết 3                                                LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu : 
 -Biết cộng, trừ các số có 3 chữ số (Không nhớ).
- Biết giải bài toán về “Tìm X”, giải toán có lời văn (có một phép trừ.)
II/. Chuẩn bị :      SGK
III/ Các hoạt động lên lớp :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1/.Ổn định: (1’)
2/ Kiểm tra: (3’)
Yêu cầu HS lên làm bài 4SGK/4
 
Nhận xét
3/ Bài mới: (30’)
a. Gtb: Giới thiệu về tiết học .
b. Hướng dẫn bài tập:
Bài 1 : Tính:
 
 
 
Bài 2: Tìm X
 
 
 
-Giáo viên tổ chức sửa sai.
Bài 3/ Tóm tắt :
 Có 285 người
 Nam : 140 người
 Nữ    :  ? người
Nhận xét .
4/ Củng cố – Dặn dò: (3’)
- Dặn HS về làm bài 4SGK
-GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 
                           Giải
   Giá tiền một tem thư là :
              200 + 600 = 800 ( đồng )
                               Đáp số : 800 đồng
             
 
-Học sinh  giải vào vở.
+ Kiểm tra chéo.
a/     +        -        +      -
            729         343          889       333
Học sinh  nêu yêu cầu
Giải bảng con
X – 125 = 344                 X + 125= 266
      X    =  344 + 125              X  = 266 -125
       X   =  469                      X    =   141
-Học sinh   đọc đề:
Giải
 Số nữ có trong đội đồng diễn :
  285 – 140  = 145 ( người )
                          Đáp số: : 145 người
 
 
------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC
 Tiết 2                                            HAI BÀN TAY EM
I/ Mục tiêu  :  
- Đọc đúng , rành mạch , biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ , giữa các dòng thơ.
- Hiểu nội dung : Hai bàn tay rất đẹp , rất có ích , rất đáng yêu ( trả lời được các câu hỏi SGK ; thuộc 2-3khổ thơ trong bài .)
II/ Chuẩn bị :    SGK
III/ Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/. Ổn định:(1’)
2/. KTBC : (3’)“Cậu bé thông minh”
-Gọi  học sinh  lên đọc bài và TLCH.
-Giáo viên  nhận xét, ghi điểm. Nhận xét chung.
3/. Bài mới (35’)
a.Giới thiệu  bài: GV giới thiệu và ghi đề bài .
b.Giáo viên  đọc mẫu:.
-Giáo viên  hướng dẫn học sinh  luyện đọc từng dòng thơ kết hợp sửa sai .
-Đọc từng khổ thơ trong nhóm, kết hợp giải nghĩa từ mới:siêng năng, giăng giăng ,thủ thỉ
- Đọc đoạn
- Đọc đồng thanh
*Tìm hiểu bài:
? Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ?
 
? Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào ?
 
 
 
 
 
 
 
?Em thích khổ thơ nào ? Vì sao ?
Giáo viên  đính bảng phụ viết sẵn khổ thơ
Luyện đọc thuộc lòng: Giáo viên  xoá dần các từ, cụm từ giữ lại các từ đầu dòng thơ
4/ Củng cố : (3’)
-GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 
 
-3 học sinh  lên bảng đọc lại bài mỗi em đọc 1 đoạn trong bài và trả lời các câu hỏi.
 
-HS nhắc lại
 
 
-Từng cặp học sinh đọc
-Cả lớp đồng thanh từ khó
-HS đọc tiếp nối mỗi em 2 dòng.... hết bài.
-1 học sinh đọc 1 đoạn.
 - Cả lớp đọc
 
-So sánh với những nụ hoa hồng, những ngón tay xinh xinh như những cánh hoa.
-Buổi tối, hai hoa ngủ cùng bé, hoa kề bên má, hoa ấp cạnh lòng.
-Buổi sáng tay giúp bé đánh răng, chải tóc
-Khi bé học bài, bàn tay siêng năng làm cho những hàng chữ nở hoa trên giấy
-Những khi một mình bé thủ thỉ tâm sự với đôi bàn tay như với bạn.
-Học sinh nêu.
-Cả lớp đồng thanh.
-Học sinh đọc thuộc lòng.
-Đại diện 2 dãy.
-Học thuộc lòng cả bài.
 
-----------------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
  Tiết 1:                              ÔN CÁC TỪ CHỈ  SỰ VẬT . SO SÁNH
I/. Mục tiêu :
 -Xác định được các từ ngữ chỉ sự vật (BT1)
- Tìm được những sự vật được so sánh với nhau trong câu văn , câu thơ (BT2).
- Nêu được hình ảnh so sánh mình thích (BT3)
II/ Chuẩn bị :  Bảng nhóm
III/ Các hoạt động trên lớp ;

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1/.Ổn định: (1’)
2/ KTBC :
 3/ Bài mới : (30’)
a. Gtb: GV nêu mục tiêu bài học.
b. Luyện tập
Bài 1 :
-Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ.
 
 
 
 
-GV chốt lại nhận xét
Bài 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn.
+Hai bàn tay em được so sánh với gì ?Vì sao ?
+Mặt biển được so sánh như thế nào ?
 
 
+ Vì sao cánh diều được so sánh với dấu á?
 
Bài 3: Trong những hình ảnh so sánh ở BT 2 em thích nhất hình ảnh nào?
4/ Củng cố,dặn dò : (3’)
-GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học
 
 
 
 
 
 
-Học sinh đọc yêu cầu của bài.
Cả lớp đọc thầm
+ làm vào vở.
                       Tay em đánh răng
                        Răng trắng hoa nhài
                        Tay em chải tóc
                        Tóc ngời ánh mai.
-Học sinh  đọc y/c của bài văn.
-3 học sinh lên bảng giải và lớp nhận xét.
....hoa đầu cành, vì hai bàn tay của bé nhỏ, xinh như 1 bông hoa.
-Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch..
-Vì cánh diều hình cong cong, võng xuống giống hệt như dấu á.
- Cả lớp sửa bài vào vở.
 
 
---------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014

TOÁN

TIẾT 4                           CỘNG SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ ( có nhớ 1 lần )

I/ Mục tiêu 
- Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm ).
- Tính được độ dài đường gấp khúc .
II/ Chuẩn bị: SGK
III/ Các hoạt động trên lớp : (40’)
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
- Đặt tính rồi tính
       25 + 326                  456 - 32
C. Bài mới
a. HĐ 1 : Giới thiệu phép cộng 435 + 127
- HD HS thực hiện tính lưu ý  nhớ 1 chục vào tổng các chục
 
 
 
 
b. HĐ2 : Giới thiệu phép cộng 256 + 162
- HD HS thực hiện tính lưu ý ở hàng đơn vị không có nhớ, ở hàng chục có nhớ
 
 
 
c. HĐ3 : Thực hành
* Bài 1 (Bảng con)
- Đọc yêu cầu BT
- GV lưu ý phép tính ở cột 4 có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 sang hàng chục
 
* Bài 2 (Bảng con)
- Đọc yêu cầu bài tập
- GV lưu ý phép tính ở cột 4, khi cộng ở hàng chục có 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 sang hàng trăm
* Bài 3 (Vở)
- Đọc yêu cầu BT
- GV quan sát, nhận xét bài làm của HS
 
 
 
* Bài 4
- Đọc yêu cầu BT
- Tính độ dài đường gấp khúc làm thế nào ?
 
 
 
- HS hát
 
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp
- Nhận xét bài làm của bạn
 
+ HS đặt tính
- Nhiều HS nhắc lại cách tính
     . 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1
     562      . 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng                  
                  6, viết 6
                 . 4 cộng 1 bằng 5, viết 5
  
+ HS đặt tính
- Nhiều HS nhắc lại cách tính
     . 6 cộng 2 bằng 8, viết 8
    418       . 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 
                . 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, 
                   viết 4 
+ Tính
    +         +          +
          381           585             764
+ Tính
   +              +           +
     438                  813            449
 
+ Đặt tính rồi tính
- 1 em lên bảng, cả lớp tự làm bài vào vở
   +                  +
      652                    326
- HS đọc
- Tổng độ dài các đoạn thẳng
                          Bài giải
         Độ dài đường gấp khúc ABC là :
                 126 + 137 = 263 ( cm )
                                  Đáp số : 263 cm
- Nhận xét bài làm của bạn
IV Củng cố, dặn dò
          - GV nhận xét tiết học, về nhà làm bài 5
            - Khen những em có ý thức học tốt
------------------------------------------------------------------------
TẬP VIẾT
 Tiết 1                                            ÔN CHỮ HOA: A.
I/ Mục tiêu :     
  -  Viết đúng chữ hoa A(1dòng ), V,  D (1 dòng ).
  - Viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1dòng ) . Viết câu ứng dụng : “Anh em ....đỡ đần(1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ .
- Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét và thẳng hàng ; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng .
II/ Chuẩn bị : Mẫu chữ viết hoa  A  ;  Vừ A Dính
III/ Các hoạt động trên lớp.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A. Mở đầu
- GV nêu yêu cầu của tiết TV
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu yêu cầu, mục đích của tiết học
2. HD viết trên bảng con
a. Luyện viết chữ hoa
- Tìm các chữ hoa có trong tên riêng
- Treo mẫu A,V,D nhắc lại cách viết từng chữ
- GV theo dõi uốn nắn HS
b. Viết từ ứng dụng ( tên riêng )
- Gọi HS đọc từ ứng dụng
- GV giới thiệu Vừ A Dính là một thiếu niên người dân tộc Hmông, anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến......
- Theo dõi uốn nắn HS
c. Luyện viết câu ứng dụng
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- GV giúp HS hiểu câu tục ngữ
- Theo dõi uốn nắn HS
3. HD viết vào vở TV
- GV nêu yêu cầu viết
- GV nhắc nhở HS ngồi đúng tư thế
4. Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS
 
- HS nghe
 
 
 
 
 
- A, V, D
- HS quan sát
- HS viết từng chữ V, A, D trên bảng con
 
- Vừ A Dính
- HS theo dõi , lắng nghe.
 
 
- HS tập viết trên bảng con : Vừ A Dính
 
            Anh em như thể chân tay
   Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
- HS tập viết trên bảng con : Anh, Rách
 
- HS viết bài vào vở
IV Củng cố, dặn dò
          - GV nhận xét tiết học
          - Nhắc những HS chưa viết song bài về nhà viết tiếp
- Khuyến khích HS về nhà HTL câu ứng dụng
-------------------------------------------------------------------

CHÍNH TẢ  ( Nghe viết )
  Tiết 2                                         CHƠI CHUYỀN
I/ Mục tiêu
 -Nghe – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức thơ
 -Điền đúng các vần ao/ oao vào chỗ trống (BT2)
 - Làm đúng BT(3)a/b
II/ Chuẩn bị    Vở thực hành chính tả
III/ Các hoạt động dạy học.
             Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định : (1’)
2/ KTBC : (3’)
Nhận xét chung.
3/ Bài mới : (30’)
a. Gtb: GV nêu mục tiêu bài học.
b.Hướng dẫn viết bài:
-Giáo viên đọc lần 1:
+ Khổ thơ 1 nói lên điều gì?
+ Khổ thơ 2 nói lên điều gì ?
 
 
 
+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ
+ Chữ đầu dòng viết như thế nào ?
-Giáo viên  đọc bài theo từng câu.
+Chấm điểm nhận xét.
c.Luyện tập:
BT2 : Điền vào chổ trống.
Gọi HS lên bảng làm bài .
 
BT3 : Gọi HS làm miệng
 
 
-Thu vở chấm điểm.
4/ Củng cố – dặn dò: (2’)
- GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 
-2HS lên bảng viết. HS viết bảng con.                                      dân làng ,tiếng đàn                      
 
 
 
-Học sinh lắng nghe.
-Tả bạn gái chơi chuyền.
-Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt, nhanh nhẹn, có sức dẻo dai để mai lớn lên làm tốt công việc trong dây chuyền nhà máy.
-3 chữ.
-Viết hoa.
-Học sinh  viết vào vở,
HS chữa lỗi ra lề ( đổi chéo).
 
-Học sinh  đọc y/c
+ ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán.
a/ -Cùng nghĩa  với từ hiền :lành
-Không chìm dưới nước :nổi
-Vật dùng để cắc lúa,cắt cỏ : liềm.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
Thể dục
Ôn đội hình đội ngũ –Trò chơi nhóm ba nhóm bảy
A/ Muïc tieâu :
- Hoïc sinh tieáp tuïc oân caùc ñoäng taùc veà ñoäi hình ñoäi nguõ ñaõ hoïc ôû lôùp 1 vaø lôùp 2 . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc  nhanh choùng traät töï theo ñuùng ñoäi hình luyeän taäp .
-Hoïc troø chôi : “ Nhoùm ba nhoùm baûy “ Caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 2 .
Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø cuøng tham gia chôi ñuùng luaät.
 B/ Chuaån bò  - Saân baõi ñaûm baûo veä sinh saïch seõ , an toaøn  , chuaån bò moät coøi ,keû saân cho troø chôi “ Nhoùm ba , nhoùm baûy “….
 C/ Leân lôùp :   
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ:
-Yeâu caàu hoïc sinh baùo caùo só soá
-Daën doø moät soá ñieàu ñeå chuaån cho tieát hoïc ñöôïc thöïc hieän toát.
 2.Baøi môùi:
 a/Phaàn môû ñaàu :
-Nhaän lôùp ,phoå bieán noäi dung tieát hoïc .
-Höôùng daãn cho hoïc sinh taäp hôïp , nhaéc nhôù noäi quy vaø cho laøm veä sinh nôi taäp .
-Yeâu caàu lôùp laøm caùc ñoäng taùc khôûi ñoäng . Giaäm chaân taïi choã vaø ñeám theo nhòp ( 1 phuùt )
-Yeâu caàu lôùp chaïy nheï nhaøng moät voøng saân  töø 40m  – 50 m
-Trôû veà chôi troø chôi “ Laøm theo hieäu leänh “ 1 phuùt .
  b/Phaàn cô baûn :
-Giaùo vieân  cho lôùp giaûi taùn sau ñoù yeâu caàu hoïc sinh xeáp haøng theo caùc ñoäi hình khaùc nhau nhö
Ñoäi hình haøng doïc ; haøng ngang ,
- Giaùo vieân laøm maãu vaøi laàn sau ñoù hoâ ñeå hoïc sinh  thöïc hieän caùch chaøo baùo caùo , doàn haøng , xin pheùp ra vaøo lôùp ( 8 – 10 phuùt )
-Yeâu caàu lôùp giaõn haøng ñeå thöïc hieän caùc ñoäng taùc quay traùi , quay phaûi , ñoäng taùc nghieâm ,  nghæ , …
-Giaùo vieân quan saùt  uoán naén vaø söûa sai cho hoïc sinh .
-Ñoái vôùi ñoäng taùc  “ chaøo , baùo caùo , xin ra vaøo lôùp “ giaùo vieân coù theå chia ra töøng toå ñeå oân .
-Sau ñoù toå chöùc cho hoïc sinh bieåu dieãn xem nhoùm naøo nhanh vaø ñeïp hôn
-Chôi troø chôi : “ Nhoùm ba nhoùm baûy “ töø 6 -8 phuùt .
-Giaùo vieân neâu teân troø chôi nhaéc laïi caùch chôi sau ñoù cho hoïc sinh chôi thöû 1-2 laàn
-Toå chöùc cho hoïc sinh thöïc hieän em naøo thaéng thì giaùo vieân khen , em naøo bò thöøa phaûi vöøa ñi vöøa haùt hoaëc nhaûy loø coø quanh lôùp .
  c/Phaàn keát thuùc:
-Yeâu caàu hoïc sinh laøm caùc thaû loûng.
-Ñöùng xung quanh voøng troøn voã tay vaø haùt
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát  hoïc
-Daën doø hoïc sinh veà nhaø thöïc hieän laïi caùc ñoäng taùc ñi hai tay choáng hoâng .
 
-Caùc toå tröôûng laàn löôït baùo caùo só soá cuûa toå mình
-Lôùp tröôûng baùo caùo só soá  leân giaùo vieân .
 
-Döôùi  söï ñieàu khieån vaø höôùng daãn cuûa lôùp tröôûng lôùp taäp hôïp theo ñoäi hình
Khaùc nhau
-Laøm caùc ñoäng taùc khôûi ñoäng xoay caùc khôùp tay ,chaân coå ,hoâng . ..v v..
-Hoïc sinh giaäm chaân taïi choã vaø ñeám
 
-Chaïy nheï nhaøng 1 voøng saân. Veà ñoäi hình ban ñaàu.
-Chôi troø chôi“ Laøm theo hieäu leänh
-Lôùp giaûi taùn sau ñoù xeáp haøng theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân .
-Döôùi söï ñieàu khieån cuûa lôùp tröôûng lôùp xeáp haøng theo caùc ñoäi hình haøng doïc  haøng ngang .
-Laàn 1 taäp theo ñoäi hình caû lôùp theo söï höôùng daãn  cuûa giaùo vieân .
-Laàn 2 chia veà caùc toå döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng taäp caùc ñoäng taùc giaõn haøng quay traùi quay phaûi , ñaèng sau quay.vv…
- Caùc toå thöïc hieän oân caùc ñoäng taùc  chaøo baùo caùo , xin ra vaøo lôùp .
- Caùc toå bieåu dieãn ñeå thi ñua xem toå naøo thöïc hieän nhanh ñeàu , ñeïp hôn .
-Hoïc sinh thöïc hieän chôi troø chôi : Nhoùm ba nhoùm baûy “
- Lôùp cuõng thi ñua chôi vôùi söï nhieät tình ñeå choïn ra nhöõng em chôi toát nhaát
- Nhöõng baïn thöïc hieän sai hoaëc bò thöøa seõ phaûi chòu phaït .
 
 
-Cuùi ngöôøi thaû loûng, chaïy nheï nhaøng moät voøng saân.
-Giaäm chaân taïi choã voã tay vaø haùt baøi “Nhö coù Baùc Hoà.” Veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn 11/9/2014

Thứ sáu ngày 12 tháng 09 năm 2014

TOÁN
 Tiết 5                                                    LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu.
 - Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).
II/ Chuẩn bị :   Vở , SGK
III. Hoạt động lên lớp (40’)
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

A. Ôn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
- Đặt tính rồi tính
    256 + 70                  333 + 47
C. Bài mới
* Bài 1 ( Làm bảng con)
- Đọc yêu cầu BT
 
 
 
- GV lưu ý HS phép tính 85 + 72 ( tổng hai số có hai chữ số là số có ba chữ số )
* Bài 2
- Đọc yêu cầu BT
 
- GV nhận xét
 
 
* Bài 3
- GV treo bảng phụ viết tóm tắt bài toán
- Muốn tìm cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu ta làm phép tính gì ?
 
 
 
* Bài 4
- Đọc yêu cầu bài tập
- GV theo dõi nhận xét
 
- HS hát
 
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp
- Nhận xét bài làm của bạn
 
 -Làm bảng con
+ Tính
- HS tự tính kết quả mỗi phép tính
     +     +       +
    487            789       157            183
 
- làm vở
+ Đặt tính rồi tính
   +     +       +      +
     492       617        151        671
- HS trình bày bài giải vào vở.
 
+ HS đọc tóm tắt bài toán
- Tính cộng
                         Bài giải
       Cả hai thùng có số lít dầu là :
                   125 + 135 = 260 ( l dầu )
                                     Đáp số : 260 l dầu
+ Tính nhẩm
- HS tính nhẩm rồi điền kết quả vào mỗi phép tính
IV Củng cố, dặn dò
          - GV nhận xét tiết học
- Khen những em có ý thức học tốt
 
---------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
Tiết 1                            NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG  
                                           ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I/ Mục tiêu :  
- Trình bày được một số thông tin về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh (BT1)
- Điền đúng nội dung vào mẫ Đơn xin cấp thẻ đọc sách  ((BT2)
II/ Chuẩn bị :vở
III/ Các hoạt động trên lớp.
 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC :
3/ Bài mới :
a. Gtb: Gv nêu mục tiêu của bài
b.Bài tập: GV giới thiệu về Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Đội thành lập 15 / 05 /1941 tại Pác Bó, Cao Bằng.
+Ngững đội viên đầu tiên : 5 đội viên : với người đội trưởng là anh Nông Văn Dền (bí danh là Kim Đồng) Nông Văn Thàn, (bí danh là Cao Sơn),Lý Văn Tịnh ( bí danh là Thanh Minh), Lý Thị Mì (bí danh là Thuỷ Tiên), Lý Thị Xậu (bí danh là Thanh Thuỷ).
-Đội mang tên Bác ngày 30 / 01 / 1970.
BT2 :Đơn xin cấp thẻ đọc sách.
- GV hướng dẫn HS điền đấy đủ nội dung vào mẫu đơn ở VBT
Yêu cầu HS
 
4/ Củng cố – dặn dò :
GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 
 
 
 
-HS lắng nghe , theo dõi sự hướng dẫn của GV .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Học sinh  đọc yêu cầu :
-Cả lớp đọc thầm.
 
 -Làm vào vở.
-3 HS đọc lại bài làm. 
-Cả lớp nhận xét.
 
 
---------------------------------------------------------------------
SINH HOẠT
NHẬN XÉT TUẦN
 I.MỤC TIÊU:
HS nắm được ưu nhược điểm trong tuần qua
                      Biện pháp khắc phục
                      Phương hướng tuần tới
                   Học an toàn giao thông
II. LÊN LỚP:
1.SINH HOẠT LỚP
* Lớp phó văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát một bài ổn định tổ chức lớp.
 * Các tổ trưởng báo cáo ưu khuyết điểm của tổ mình trong tuần qua về mọi mặt:
  - Nề nếp:
                             + Đi học muộn
                             + Xếp hàng đầu giờ
                             + Đồng phục
                             + Truy bài đầu giờ
                             + Thể dục vệ sinh
-         Học tập:
+ Ưu điểm
+ Nhược điểm
-         Đạo đức:
+Ưu điểm
+ Nhược điểm
          *Lớp trưởng nhận xét chung các hoạt động của lớp
          * Các bạn trong lớp bổ sung ,hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến.
          * Bình bầu :
          -Tuyên dương : Tuấn Anh,Giang, Quỳnh
           - Phê bình : Ánh,Uyên,Thúy
          * Giáo viên nhận xét chung,tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo
2. AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài 2: Giao thông đường bộ
                                                Dạy theo sách hướng dẫn trang 5

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

146/PGDĐT

Tuyên truyền không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 63 | lượt tải:0

07/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

03/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 64 | lượt tải:0

735/UBND-VP

V/v Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

01/TB PGD & ĐT

Phân công nhiệm vụ trong thời gian công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý do TP tổ chức năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

81-CV/HĐĐ

V/v tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, và các trào lưu không phu hợp với trẻ em

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

705/UBND - LĐTBXH

V/v Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:0

68/KH-CAQO-PGD-ĐT

Phối hợp tuyên truyền giáo giục pháp luật về ATGT

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 78 | lượt tải:0

10/KH-ĐTN

KH tổ chức triển khai chương trình "Thiêu nhi thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 101 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây